AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

 

OM azonosító: 027986

.

 

Felvételi szabályzat

 

2019/2020. tanév felvételi rendje

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

Felvételi szabályzat – Általános rész. 3

AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jánoshalma. 12

AM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. 15

AM ASzK – Pétervásárai Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. 21

AM ASZK-Bartha János Kertészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája. 29

 

 

 

Felvételi szabályzat – Általános rész

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a tanév rendjéről

 

A Felvételi szabályzat célja, hogy az AM ASZK iskoláiba jelentkező tanulók átlátható felvételi eljárással, kiszámítható elbírálásban részesüljenek.

 • Beiskolázási területünk: az intézmény országos beiskolázási területet fed le.
 • Pályaválasztási nyílt napok minden évben megrendezésre kerülnek.
 • A nyílt napok időpontját iskoláink közzé teszik az adott tagintézmény honlapján is.

 

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait elsődlegesen a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket minden tanév során a tanév rendjét megállapító EMMI rendelet /13/2018.(VI.14.)/ 2. számú melléklete tartalmazza.

 

A EMMI tanév rendjét meghatározó rendeletében megjelölt határidőig a középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében.

 

A 13/2018 (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete a felvételi eljárás ütemezéséről

 

Határidők

Feladatok

2018. szeptember 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

2018. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2018. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2018. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2018. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2018. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2018. december 7.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

2018. december 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

2018. december 12.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

2019. január 18.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2019. január 19.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2019. január 19., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2019. január 24., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2019. január 25.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2019. január 28.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása

2019. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2019. február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

2019. február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

2019. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2019. február 18.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

2019. február 21.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2019. március 18.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2019. március 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2019. március 25.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

2019. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2019. március 28.

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

2019. március 28.

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

2019. április 9.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2019. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a – Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

2019. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2019. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2019. április 30.

Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő pályázatok benyújtása.

2019. május 6–17.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2019. május 6.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2019. május 17.

A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2019. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2019. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.

A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

2019. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

2019. június 20–22.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

2019. augusztus 31.

Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.

 
 

Nyolcadik osztályosok felvételi rendje szakgimnáziumi és szakközépiskolai szakképzésre (nappali tagozat):

 

Jelentkezés az Emberi Erőforrás Minisztérium (EMMI) Oktatási Hivatala által kihirdetett általános felvételi eljárásnak megfelelő nyomtatványon és határidőig történik az általános iskolákban.

Felvétel az 5., 6., 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály félévi tanulmányi eredményből számított „hozott” pontszámok alapján rangsoroltak szerint történik.

A tanulmányi eredmények alatt a középfokú iskolába felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványát (ellenőrzőjét), az abban található minősítést kell érteni.
A tanulmányi eredményekbe tehát nem számítható be nyelvvizsga, tanulmányi verseny, sportverseny és egyéb olyan teljesítmény, amely részben vagy teljesen elválasztható az általános iskolai tanulmányokat (a helyi tantervi követelmények teljesítésének szintjét) dokumentáló általános iskolai bizonyítványban (ellenőrzőben) található minősítéstől.

Tanulmányi eredmény számításához szükséges tantárgyak, melyeket a felvételi lapon szerepeltetni kell:

 

 • Magyar nyelv
 • Matematika
 • Magyar irodalom
 • Fizika
 • Angol/német nyelv
 • Kémia
 • Történelem
 • Biológia
 • Földrajz
 • Informatika

 

A felvételi pontszámítás módja:

5., 6., 7. osztály év végi + 8. osztály félévi átlag  x  10

Annak a jelentkezőnek, akinek a 8. évfolyam félévi értesítőjében bármelyik tantárgyból elégtelen osztályzat szerepel, hozott pontszámaként nulla vehető figyelembe!

Az elérhető összes pontszám 50 pont, mely az iskolai felvételi rangsor összeállításának alapja.

 

Az AM ASZK iskoláiba jelentkező tanulóknak egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük, a felvétel alapfeltétele az egészségügyi alkalmasság. Amennyiben az egészségügyi alkalmassági vizsgálat intézmény által megjelölt időpontja másik iskola felvételi meghallgatásával vagy vizsgájával ütközik, annak módosítására lehetőséget biztosítunk. Erre vonatkozó időpont módosítás az adott iskola titkárságán telefonon kérhető. Azt a jelentkezőt, aki nem jelent meg az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, és hitelt érdemlő módon távollétét nem tudja igazolni, az elutasítottak közé kell sorolni.

A felvételi eljárásban elutasításra kerülnek, akik a felvételi követelményeknek nem feleltek meg.

 

A felvételi eljárást a Felvételi bizottság végzi, melynek vezetőjét és tagjait  az intézmény igazgatója jelöli ki.

Felvételi bizottság vezetője a mindenkori oktatási-nevelési igazgatóhelyettes.

            Felvételi bizottság tagjai:

 • a mindenkori szakmai igazgatóhelyettes, aki a Felvételi bizottság vezetőjének távollétében ellátja a vezetői feladatokat;
 • a munkaközösség vezetők
 • a kollégium vezető
 • a gyakorlati oktatás vezető

A Felvételi bizottság eljárási feladatait a hatályos jogszabályokban meghatározott módon és határidők szerint látja el.

A tanév rendjét meghatározó EMMI rendeletben megjelölt határidőig az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

A beérkezett jelentkezési lapokat intézményünk titkársága érkezési dátum szerint felülbélyegzi és sorszámmal látja el.

Hibásan kitöltött jelentkezési lap esetén felveszi a kapcsolatot a küldő iskolával, illetve a jelentkező tanuló szüleivel.

A tanulók jelentkezési lapjai feldolgozásra kerülnek.

Feldolgozásra kerülő adatok:

 • Jelentkezési lap titkárság által adott sorszáma
 • Tanuló neve, személyi adatai
 • Tanuló neme (statisztikához)
 • Lakóhelye
 • Beküldő általános iskola OM azonosítója
 • „Hozott” pontok

A Felvételi bizottság a kialakult felvételi pontok alapján rangsort határoz meg, s elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket, melyet az iskola honlapján az adatvédelmi szabályok betartása mellett nyilvánosságra hoz. Majd az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak. A Felvételi Központ egyeztetett listája alapján Egyeztetett Felvételi Jegyzék készül.

A Felvételi eljárás befejezéseként az Intézmény igazgatója az elutasító határozatokkal együtt tájékoztatja a jelentkezőket a felvétel eredményéről, valamint a jogorvoslat lehetőségről és módjáról.

A felvételi jelentkezési lapok módosítására március 21-22 között kerülhet sor.

Az általános iskolák számára, a tőlük jelentkezőkkel kapcsolatos döntésekről a Felvételi Bizottság tájékoztatást küld.

A felvett tanulókat osztályokba a nevelőtestület tájékoztatásával és egyetértésével az igazgatóhelyettes sorolja be.

A felvételi eljárás a tanuló beiratkozásával zárul. A középfokú iskolákba beiratkozás időpontját az intézmény igazgatója határozza meg, a mindenkori tanév rendjét elrendelő EMMI rendelet által megjelölt időtartományban.

Felvétel kollégiumba

 • 9. évfolyamra felvett tanulóknak intézményeink biztosítják a kollégiumi elhelyezést. Jelentkezés minden évben - június hónapban - az iskolai beiratkozáskor.
 • A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.
 • Jelentkezés módja a 9. évfolyamosok számára: jelentkezési lap kitöltése.

 

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell:

 • a tanuló nevét, születési adatait (hely, év, hó, nap), anyja leánykori nevét,
 • a tanuló állandó lakcímét az irányítószám megjelölésével,
 • a tanuló apjának vagy gondviselőjének nevét, címét és telefonszámát.

 

A már kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanuló minden tanév végén a következő tanévre a kollégium vezetőjénél írásban kérheti kollégiumi jogviszonyának meghosszabbítását.

 

 

 

AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jánoshalma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

JÁNOSHALMA

 

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 

2019/2020. TANÉV

Elérhetőségeink:

OM azonosító: 027986

Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
Telefon: 06/77/401-028, 06/704308875                                  
Telefax: 06/77/401-746
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Http://www.vmaszk.hu

 

 

 

Képzéseink

 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETTEK RÉSZÉRE

 

SZAKGIMNÁZIUM

 

Szakma megnevezése

OKJ szám

Képzési idő

KÓD

Mezőgazdasági gépésztechnikus

54 521 05    

4+1 év

0011

Mezőgazdasági technikus

54 621 02

4+1 év

0111

 

Szerezz két bizonyítványt a négy év alatt, vagy négy bizonyítványt hat év alatt!

A 9-12 évfolyamon általános, érettségi vizsgára felkészítő közismereti képzés folyik, mely a választott képzésnek megfelelően kiegészül agrár-gépész, illetve mezőgazdaság ágazati szakmai oktatással.

A szakmai érettségi vizsga mellékszakképesítés választása esetén szakmai bizonyítványt és érettségi bizonyítványt is ad.

Érettségi vizsga után 1 éves szakmai képzéssel mezőgazdasági gépésztechnikus, illetve mezőgazdasági technikus bizonyítványt szerezhetnek tanulóink.

A mezőgazdasági technikus végzettségre ráépülő 1 éves képzéssel agrár-áruforgalmazó szaktechnikus, illetve vidékfejlesztési szaktechnikus képzettség is szerezhető!

 

SZAKKÖZÉPISKOLA

 

A szakközépiskola 3 éves szakmai képzést nyújt, mely után a tanulók szakmai bizonyítványt szerezhetnek, majd választás szerint további két év alatt felkészülhetnek az érettségi vizsgára.                
Teljes képzési idő: 3+2 év, de az érettségire való felkészülés nem kötelező, a tanuló 3 év szakmai képzés után dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább a tanulmányait.

 

Választható szakmák:

Szakma megnevezése

OKJ szám

Képzési idő

Beiskolázási kód

Gazda

 

 

34 621 01

3 év

0012

 

Mezőgazdasági gépész

 

34 521 08

3 év

0013

Családi gazdálkodó

 

 

34 814 01

3 év

0014

A mezőgazdasági gépész és a gazda hiány szakképesítés, ezért Szabóky Adolf ösztöndíjjal támogatott!
 

 

A felvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:

 • Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket az általános iskolai eredmények alapján a felvételi szabályzatban ismertetett módon rangsoroljuk.
 • A hozzánk jelentkező tanulók 2019. márciusában felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, melynek időpontjáról levélben értesítést küldünk.
 • A szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálatot helyben, iskolaorvosunkkal elvégezzük!
 • Egyéb pszichés fejlődési zavarral és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulókat is felveszünk

 

Kollégiumi elhelyezést saját kollégiumunkban biztosítunk.

 

Egyéb lehetőségek a képzési időben:

 

- T kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány megszerzése

- sport és kulturális tevékenységek

- nyelvvizsga felkészítés angol vagy német nyelvből

- felkészülés az országos szakmai tanulmányi versenyekre

- szakmai gyakorlat Ausztriában és Finnországban

- emelt szintű érettségire történő felkészítés

- bekapcsolódási lehetőség a felnőtt szakmai tanfolyamokba (targoncavezető, földmunka-és rakodógép kezelő, nehézgépkezelő, aranykalászos gazda stb.)

 

 

Kedves pályaválasztó Nyolcadikosok!

Szeretnétek-e többet megtudni rólunk?

Gyertek el nyílt napjainkra, vagy jelentkezzetek be telefonon! Mindenkit szeretettel várunk iskola-és tanüzem bemutatónkra!

 

NYÍLT NAPOK

2018. november 09.

2018. november 23.

9,00 órai beérkezéssel

 

 

 

AM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

 

3232 Mátrafüred, Erdész út 11.

www.matra-szakkepzo.sulinet.hu

 

 

OM azonosító: 027986

Telephely kódja: 004

 

 

 

 

 

Felvételi tájékoztató

 

 

 

2018/2019. tanév

 

 

 

 

 

 

 

 

Mátrafüred, 2018. október 1.

 

 

 

 1. Bevezetés
  1. Jogszabályi háttér
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 • 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről

 

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait részletesen a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza, a feladatok végrehajtására vonatkozó határidőket a tanév rendjét megállapító 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelt határozza meg.

 

Felvételi tájékoztatónkat nyilvánosságra hozzuk a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (KIFIR), valamint az iskola honlapján.

 1. Beiskolázási tevékenység

Iskolánk országos beiskolázási területű. Igyekszünk minél több megyei és regionális pályaválasztási kiállításokon bemutatni képzési kínálatunkat.

 

Iskolánk tevékenységét az érdeklődő diákoknak, szülőknek pályaválasztási nyílt napok keretében mutatjuk be, melynek időpontját az eseménynaptárban és az iskola honlapján tesszük közzé.

 

 

 1. Meghirdetett tanulmányi területek
  1. Szakgimnáziumi képzés

Tanulmányi terület
belső kódja

Évfolyamok
száma

Tanulmányi terület jellemzői

Felvehető

Választható idegen nyelv
angol/német

Osztály

0031

9-13

OKJ 54 623 02
Erdésztechnikus
4 + 1 év

2

80

0032

9-13

OKJ 54 625 01
Vadgazdálkodási technikus
4 + 1 év

1

40

0033

9-13

OKJ 54 621 02

Mezőgazdasági technikus
4 + 1 év

1

40

9-12. évfolyamon szakmai érettségi vizsgával záruló
ágazati szakgimnáziumi képzés,
13. szakképző évfolyamon felkészítés a szakmai vizsgára

 

 

 1. Szakközépiskolai képzés

Tanulmányi terület
belső kódja

Évfolyamok
száma

Szakképesítés

Felvehető

Osztály

0034

9-11

OKJ 34 623 01
Erdészeti szakmunkás
3 év

1

28

0035

9-11

OKJ 34 215 04

Virágkötő és virágkereskedő

3 év

1

28

 

 

 1. Szakgimnáziumi képzés érettségivel rendelkezők részére

OKJ 54 623 02 Erdésztechnikus (képzési idő: 2 év) nappali és esti munkarend szerint

 

 1. Felvételi eljárás rendje
  1. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje szakgimnáziumi és szakközépiskolai szakképzésre (nappali tagozat)

 

A felvételi kérelmet az Oktatási Hivatal által kiadott felvételi lapok kitöltésével az általános iskolákban lehet benyújtani. Az általános iskolák a jelentkezéseket rögzítik a KIFIR rendszerben, majd a jelentkezési lapokat elküldik a középiskolákba és az adatlapot – amely jelentkezések sorrendjét is tartalmazza – a Felvételi Központba.

 

Iskolánk a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények, valamint az egészségügyi alkalmassági vizsgálat alapján dönt.

 

Tanulmányi eredmények alatt a középfokú iskolába felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában, félévi értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A tanulmányi eredményekbe tehát nem számítható be nyelvvizsga, tanulmányi verseny, sportverseny és egyéb olyan teljesítmény, amely részben vagy teljesen elválasztható az általános iskolai tanulmányokat (a helyi tantervi követelmények teljesítésének szintjét) dokumentáló általános iskolai bizonyítványban (ellenőrzőben) található minősítéstől.

 

A tanulmányi eredmény számításához az alábbi tantárgyakat szükséges szerepeltetni a felvételi lapon:

 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Angol/német nyelv
 • Történelem
 • Matematika
 • Biológia
 • Kémia
 • Fizika
 • Földrajz
 • Informatika

 

A felvételi pontszám a fenti tantárgyak 5., 6., 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály félévi tanulmányi eredményéből számított átlag tízszerese.

 

Annak a jelentkezőnek, akinek a 8. osztály félévi értesítőjében bármelyik tantárgyból elégtelen osztályzat szerepel, a felvételi pontszáma nulla!

 

Az elérhető maximális pontszám 50 pont, mely az iskolai felvételi rangsor összeállításának alapja.

 

A felvételi eljárása során, február végén – március hónap első felében a jelentkezőknek Mátrafüreden egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük, melyet az intézmény iskolaorvosa végez el. Az egészségügyi alkalmasság annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre.

 

Amennyiben az egészségügyi alkalmassági vizsgálat intézmény által megjelölt időpontja másik iskola felvételi meghallgatásával vagy vizsgájával ütközik, annak módosítására lehetőséget biztosítunk. Erre vonatkozó időpont-módosítás az iskola titkárságán telefonon kérhető.

Azt a jelentkezőt, aki nem jelent meg az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, és hitelt érdemlő módon távollétét nem tudja igazolni, az elutasítottak közé kell sorolni.

 

A felvételi eljárásban elutasításra kerülnek, akik az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton nem feleltek meg.

 

Az SNI (sajátos nevelési igényű) státuszú tanulókat az AM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája és Kollégiuma nem oktatja.

 

 1. Érettségi vizsgával rendelkezők felvételi rendje szakgimnáziumi szakképzésre (nappali és esti tagozat)

A felvételi kérelmet az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehet benyújtani.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell a sikeres érettségi bizonyítvány másolatát, melyet beiratkozáskor eredetiben is be kell mutatni. A beiratkozás feltétele szakképesítésre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság igazolása.

A jelentkezés határideje: 2019. augusztus 31.

 

 1. Felvétel kollégiumba

9. évfolyamra felvett tanulóknak intézményünk biztosítja a kollégiumi elhelyezést. Jelentkezés a felvételről szóló értesítéskor kiküldött nyilatkozat postafordultával történő visszaküldésével történik.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.

A kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanuló minden tanév végén a következő tanévre a kollégium vezetőjénél írásban kérheti kollégiumi jogviszonyának meghosszabbítását.

 

 

 

 1. A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben

 

Határidők

Feladatok

2018. október 20.

Az iskola a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (KIFIR) meghatározza a tanulmányi területeket, és rögzíti a felvételi eljárás rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatót.

2018. október 20.

Az iskola a www.matra-szakkepzo.sulinet.hu honlapján nyilvánosságra hozza a felvételi tájékoztatót.

2018. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2019. január 19.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2019. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

2019. február 21– március 14.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat az általános felvételi eljárás keretében.

2019. március 18.

Az iskola a www.matra-szakkepzo.sulinet.hu honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2019. március 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2019. április 9.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2019. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak.

2019. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2019. április 30.

Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2019. június 20–22.

Beiratkozás a középfokú iskolába. A pontos dátum a felvételről szóló értesítésben kerül megjelölésre.

 

 

 

 

AM ASzK – Pétervásárai Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 027986

Cím: 3250 Pétervására, Keglevich út 19.

Telefonszám: 36/568-300

Fax: 36/568-304

Honlap: www.peterkeszaki.hu

Igazgató: Tóthné Utasi Ilona

Pályaválasztási felelős: Molnár Anett ig.h.

email-cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szakgimnáziumi képzés

0041 szakgimnázium: 4 évfolyamos, agrár-gépész ágazatban zajló szakgimnáziumi képzés. Elsődleges feladata az általános műveltség megalapozása, az érettségi vizsgára történő felkészítés. A képzés végén a tanulók érettségi bizonyítványt és agrár-vállalkozó szakképesítést szerezhetnek.

 

Az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyam elvégzése után tervezett kimenet:

Mezőgazdasági gépésztechnikus

OKJ szám: 54 521 05            

Képzési idő: 1 év; az általános érettségivel rendelkezők számára 2 év.

Belépési feltétel: érettségi bizonyítvány megléte. Feladata a mezőgazdasági gépek előkészítése, üzembe helyezése, karbantartása és javítása. Elvégzi a növénytermesztés és az állattenyésztés gépi munkáit, az anyagmozgatást; irányítási feladatokat lát el.

 

Szakközépiskolai képzés

Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség vagy a Szakképzési Hídprogram elvégzése; egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

A mezőgazdasági gépész szakma hiányszakképesítés (ösztöndíjjal támogatott).

A végzett szakmunkások (bármilyen szakmában) két év alatt érettségi vizsgára is felkészülhetnek.

 

Mezőgazdaság szakmacsoport

0042  Mezőgazdasági gépész

OKJ szám: 34 521 08             Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője, cséplőgépkezelő, mezőgazdasági kotrógépkezelő, mezőgazdasági rakodógép kezelő, önjáró betakarítógép kezelője, traktorvezető, talajjavítási gépkezelő, növényvédő gépész.

A mezőgazdasági gépész képes a mezőgazdaságban alkalmazott erőgépek (vontatók), mobil és stabil munkagépek önálló üzemeltetésére, beállítására, karbantartására és javítására. Elvégzi a növénytermesztéshez, állattenyésztéshez kapcsolódó közúti szállítási feladatokat.

A szakmai vizsga letétele után kiegészítő képzéssel megszerezhető szakma (szakképesítés-ráépülés): mezőgazdasági gépjavító.

 

0043  Kertész

OKJ szám: 34 622 02             Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: kertész, zöldségtermesztő; fóliakertész, zöldség- és fűszernövény-termelő, gyümölcstermesztő, gyümölcsfagondozó, szőlőtermesztő, szőlőmunkás.

A kertész feladata a zöldségnövények szaporítása, telepítése, szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése; a termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. Képes használni és karbantartani az ágazatban jellemző gépeket; elvégzi a dokumentációs feladatokat; indíthat önálló vállalkozást.

A szakmai vizsga letétele után kiegészítő képzéssel megszerezhető szakma (szakképesítés-ráépülés): zöldség- és gyümölcstermesztő.

 

0044  Lovász

OKJ szám: 34 621 02             Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: lovász, csikógondozó, csikós, istállómester, lóápoló és gondozó, lótartó és -tenyésztő, lótenyésző, ménápoló, ménesi kanca-gondozó.

A lovász biztosítja a ló szakszerű gondozását, takarmányozását. Kialakítja a ló optimális tartási körülményeit. Elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat. Részt vesz a ló napi mozgatási feladatainak ellátásában és alapkiképzésében.

 

0046  Családi gazdálkodó

OKJ szám: 34 814 01             Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: őstermelő, gazdaasszony, falusi vendéglátó, áru-előkészítő, nevelőszülő, házi szociális munkás, családgondozó, piaci,utcai zöldséges, házi ápoló, háztartási alkalmazott.

A családi gazdálkodó a családi gazdálkodási rendszerben megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt.

 

 

Élelmiszeripar szakmacsoport

0045 Pék

OKJ szám: 34 541 05             Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: pék, gyorspékségi sütő és eladó, fagyasztott pékáru sütő, gyorsfagyasztott tésztagyártó, dagasztó, morzsakészítő, péksütemény-készítő, pereckészítő, sütőipari munkás, nyerstészta-feladó, sütőipari táblázó, mézeskalács-készítő, száraztészta-készítő, teasütemény-gyártó, tésztakészítő.

A pék képes bármely sütőipari termék előállítására úgy kis-, mint nagyüzemben. Előkészíti a gyártást, alapméréseket végez, többféle tésztát készít, majd azt feldolgozza, keleszti, süti; a készterméket tárolja, minősíti. Munkája során gépeket üzemeltet és adminisztrációs feladatokat is végrehajt.

 

0047 Pék-cukrász

OKJ szám: 34 541 11             Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: pék, gyorspékségi sütő és eladó, fagyasztott pékáru sütő, gyorsfagyasztott tésztát gyártó, finompékáru-gyártó, dagasztó, morzsakészítő, péksütemény-készítő, pereckészítő, perecsütő, pászkatészta-készítő, réteslapkészítő, sütőipari munkás, nyerstészta-feladó, sütőipari táblázó, sütőipari vető, mézeskalács-készítő, teasütemény-gyártó, tésztakészítő, süteménykészítő, tortakészítő.

A pék-cukrász termékgyártó sütőipari, illetve cukrászipari üzemekben önállóan vagy irányítással az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, tárolásában, feldolgozásában, termékek előállításában, a félkész- vagy késztermékek tárolási, csomagolási és forgalmazási munkáiban vesz részt.

 

Építészet szakmacsoport

 

0048 Kőműves

OKJ szám: 34 582 14             Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: betonozó, díszítő kőműves, falazó kőműves, karbantartó kőműves, vakoló kőműves, födémgerenda-, tálca- és béléstest-elhelyező, térburkoló.

A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

 

 

0049 Festő, mázoló, tapétázó

OKJ szám: 34 582 04             Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: csőradiátor mázoló, építőipari festő, épületfestő mázoló, faszerkezet-mázoló, szobafestő, tapétázó.

A festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése - előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése.

 

Gépészet szakmacsoport

0050 Gépi forgácsoló

OKJ szám: 34 521 03             Képzési idő: 3 év

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: forgácsoló, esztergályos, fúrós, marós

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

 

Szakképesítés-ráépülés

Belépési feltétel: szakmai előképzettség és egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

Képzés típusa: felnőttoktatás, esti tagozat

 

Belovagló

OKJ szám: 35 813 01             Képzési idő: 1 év

A szakképesítés ráépüléssel betölthető munkakörök, foglalkozások: belovagló

A lovak kiképzésével, a sportlovak napi, rendszeres edzésével foglalkozik.

 

A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik.

 

Nyílt napok időpontja: 2018. november 14. és 2018. december 5., mindkét napon 10:00 – 12:00 óráig.

 

Idegen nyelv oktatása: az angol és a német nyelv közül választhatnak a jelentkezők.

 

Fakultációk, szakkörök: számítástechnika, virágkötészet, jogosítvány megszerzése, zene, tánc, sport, stb.

 

Kollégiumi férőhelyet tanulóink számára az iskola saját kollégiumában biztosítunk.

 

Egyéb információk: iskolánk fogadja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási) zavarral küzdő diákokat. A jelentkezési laphoz a szakértői véleményt csatolni szükséges!

 

További információk az iskola honlapján: www.peterkeszaki.hu

Keress minket a www.facebook.com közösségi oldalon is!

 

 

 

 

AM ASZK-Bartha János Kertészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája

OM azonosító száma: 027 986

 

Cím:

6600 Szentes, Kossuth u. 45.

Telefonszám:

63/562-265

Fax:

63/562-265 (108-as mellék)

E-mail:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap:

www.szentes. vmaszk.hu

Intézményvezető neve:

Udvardi István

Intézményvezető e-mail címe:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pályaválasztási felelős neve:

Szél Anita

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

A 2019/2020-as tanév felvételi rendje

Irányadó a: 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről, melynek 3. sz. mellékletében olvasható a középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése.

A EMMI tanév rendjét meghatározó rendeletben megjelölt határidőig a középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (KIFIR), valamint az iskola honlapján. Ennek értelmében iskolánk 2018. október 31-ig –honlapján is: www.szentes.vmaszk.hu - nyilvánosságra hozza a 2019/2020-as tanév felvételi eljárásának rendjét.

Tantestületünk döntése alapján minden évben nyílt napokat rendezünk, melyek időpontját az iskolai eseménynaptárban is szerepeltetjük, illetve közzé tesszük az intézmény honlapján is.

2018/2019-es tanévben 2018. október 11-én, november 7-én és december 11-én tartunk óralátogatással egybekötött Nyílt napokat.

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

Általános képzés (9-12. évfolyam)

 

 

Ágazat

Szakmacsoport

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

0051

nappali

4+1

40

Kertészet és parképítés

Mezőgazdaság

0052

nappali

4+1

40

 

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

Felvételi feltétel[1]/

Alkalmassági követelmény

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szüksége

Integrált felkészítés[2]

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2018.02.19-ig.

Írásbeli felvételi vizsga

Nincs

Szóbeli felvételi vizsga

Nincs

A felvételi döntés alapja

A jelentkező általános iskolai tanulmányi átlageredménye.

A felvételről való értesítés módja és időpontja

Hagyományos postai levélben,

2019. április 26-ig

A képzés kezdete

2019. szeptember 1.

Emeltszintű érettségire való felkészítés

Az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott módon

Emelt óraszámú képzés

Nincs

Oktatott idegen nyelvek

Angol

Oktatott természettudományos tárgyak

9. évfolyamon: Kötelező komplex természettudományos tantárgy

10-12. évfolyamon: biológia

A tanulmányokat záró vizsga

Érettségi vizsga

Érettségivel szerezhető szakképesítés

Kertészet és parképítés ágazatban: Faiskolai kertész

Mezőgazdaság ágazatban: Állattartó szakmunkás

Kollégiumi elhelyezés

Terney Béla Kollégium

6600, Szentes Jövendő utca 6.

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Nyílt napok időpontjai

2018. október 11.. november 7.; december. 11.

Egyéb fontos tudnivalók

Tervezett kimenet plusz egy tanév után: Parképítő és -fenntartó technikus (kertészet és parképítés ágazatban) vagy Mezőgazdasági technikus (mezőgazdaság ágazatban)

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK

Szakképzés (9-11. évfolyam)

Szakmacsoport

Szakképesítés

OKJ szám

Kód-szám

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Mezőgazdaság

Kertész*

34 622 02

0053

nappali

3

33

Mezőgazdaság

Dísznövény-kertész

34 622 01

0054

nappali

3

33

Mezőgazdaság

Virágkötő és virágkereskedő

34 215 04

0055

nappali

3

33

Élelmiszeripar

Húsipari termékgyártó*

34 541 03

0056

nappali

3

33

*Hiányszakmaként állami ösztöndíjas a képzés

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény[3]

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szüksége

Integrált felkészítés[4]

Van

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2018.02.19-ig.

A felvételi döntés alapja

A jelentkező általános iskolai tanulmányi átlageredménye.

A felvételről való értesítés módja és ideje

Hagyományos postai levélben,

2019. április 26-ig

A képzés kezdete

2019. szeptember 1..

Oktatott idegen nyelvek

Angol

A tanulmányokat záró vizsga

Komplex szakmai vizsga

 

 

Kollégiumi elhelyezés

Terney Béla Kollégium

6600, Szentes Jövendő utca 6.

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Nyílt napok időpontjai

2018. október 11., november 7.; december. 11.

Egyéb fontos tudnivalók

Tervezett kimenet plusz két év után: Érettségi

 

SZAKKÉPZÉS (13-14. évfolyam)

Ágazat

Szakképesítés

OKJ szám

Képzési forma

A képzés időtartama

(tanév)

Felvehető létszám (fő)

Kertészet és parképítés

Parképítő és fenntartó technikus

54 581 02

nappali

2

40

Mezőgazdaság

Mezőgazdasági technikus

54 621 02

nappali

2

40

 

Szükséges iskolai végzettség

Érettségi

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény[5]

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

Integrált felkészítés

Nincs

A jelentkezés módja és határideje

Az intézmény által kiadott jelentkezési lapon, 2019. augusztus 31-ig

A felvételi döntés alapja

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Hagyományos postai levélben,

2019. augusztus 31-ig folyamatosan.

A képzés kezdete

2019. szeptember 1.

Oktatott idegen nyelvek

Angol

A tanulmányokat záró vizsga

Komplex szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Terney Béla Kollégium

6600, Szentes Jövendő utca 6.

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyílt napok időpontjai

2018. október 11., november 7.; december. 11.

 

SZAKKÉPZÉS (ráépülések)

Alapképesítés

Szakképesítés

OKJ szám

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Kertész

Gyógy- és fűszernövény termesztő

35 622 01

nappali

1

33

Kertész

Zöldség- és gyümölcstermesztő

35 622 02

nappali

1

33

Mezőgazdasági technikus

Kertészeti szaktechnikus

55 622 01

nappali

1

40

 

Szükséges iskolai végzettség

Megfelelő alapképesítés

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény[6]

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szüksége

Integrált felkészítés[7]

Van

A jelentkezés módja és határideje

Az intézmény által kiadott jelentkezési lapon

2019. augusztus 31-ig.

A felvételi döntés alapja

A szükséges iskolai végzettség megléte

A felvételről való értesítés módja és ideje

Hagyományos postai levélben,

2019. augusztus 31-ig folyamatosan.

A képzés kezdete

2019. szeptember 1.

Oktatott idegen nyelvek

Angol

A tanulmányokat záró vizsga

Komplex szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Terney Béla Kollégium

6600, Szentes Jövendő utca 6.

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyílt napok időpontjai

2018. október 11., november 7.; december. 11.

 

Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés

Alapképesítés

Szakképesítés

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Szakiskolai végzettség

Gimnáziumi érettségi

nappali

2

80

 

Szükséges iskolai végzettség

Szakiskolai végzettség

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény[8]

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szüksége

Integrált felkészítés[9]

Van

A jelentkezés módja és

határideje

Az intézmény által kiadott jelentkezési lapon

2019. augusztus 31-ig.

A felvételi döntés alapja

A jelentkező tanulmányi átlageredménye.

A felvételről való értesítés módja és ideje

Hagyományos postai levélben,

2019. augusztus 31-ig folyamatosan.

A képzés kezdete

2019. szeptember 1.

Oktatott idegen nyelvek

Angol

A tanulmányokat záró vizsga

Érettségi

Kollégiumi elhelyezés

Terney Béla Kollégium

6600, Szentes Jövendő utca 6.

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyílt napok időpontjai

2018. október 11., november 7.; december. 11.

 

Felvételi tájékoztató a nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek a

2019/2020-as tanévre

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEINK:

A szakgimnáziumban a képzés az érettségit megelőző 9-12. évfolyamokból, valamint érettségit követő szakképzési évfolyamból áll. Az érettségit megelőző szakaszban növekszik a szakmai képzés és ezen belül is a gyakorlati képzés aránya. Az érettségit követően érettségire épülő emelt szintű technikus szakképesítés szerezhető. A képzés 4+1 éves.

 

Mezőgazdasági technikus kód: 0051

 

A képzés után tervezett kimenet: Mezőgazdasági technikus.

Szakmai érettségi vizsgával szerezhető plusz szakma: Állattartó szakmunkás

A mezőgazdasági technikus olyan szakember, aki karbantartja a mezőgazdasági erő és munkagépeket, szervezi a munkát, ellenőrzi a munkafolyamatokat mind a növénytermesztés, mind az állattartás területein. Védekezik a kártevők és kórokozók ellen, öntözést, speciális növényápolást végez. Információkat gyűjt, termésbecslést végez.

 

Parképítő és fenntartó technikus kód: 0052

 

A képzés után tervezett kimenet: Parképítő és fenntartó technikus.

Szakmai érettségi vizsgával szerezhető plusz szakma: Faiskolai kertész

A parképítő és fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A parképítő és fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el. A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEINK:

A szakiskolák átalakulása után a szakközépiskola a 3 éves szakmai képzést és komplex szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési, továbbtanulási lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez egy kétéves érettségire felkészítő képzés keretében. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit. A képzés időtartama 3+2 év.

 

Kertész kód: 0053

Hiányszakmaként állami ösztöndíjas képzés!

A kertész szaporítóanyagot állít elő, növényt nevel, neveltet, piaci előkészítést, értékesítést végez, végeztet, gyümölcstermesztési, szőlőtermesztési, zöldségtermesztési, feladatokat lát el. Vállalkozást alapít/működtet/szüntet meg, tervet készít, kalkulációt végez, előkészítő tevékenységet végez, végeztet, növényápolást végez, végeztet.

Dísznövénykertész kód: 0054

A dísznövénykertész a kertészeti alapismereteire építve a szabadföldi dísznövénytermesztés, fás szárú dísznövénytermesztés és növényházi dísznövénytermesztés keretében: magot vet, növényt dugványoz, tőosztást végez, magoncot tűzdel, palántát, csemetét állít elő, nevel, palántát, csemetét ültet, növényt átiskoláz, átültet, gondoz, növekedést, fejlődést szabályoz, kitermelést, szedést, betakarítást végez.

Virágkötő és virágkereskedő kód: 0055

Vágott virágok, zöldek kezelését végzi, cserepes növényeket gondoz. Előkészíti a növényeket, kellékeket virágkötészeti felhasználásra, szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban, a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan. Csokrokat, tűzött virágdíszeket, koszorúkat, alkalmi virágdíszeket készít. Bonyolítja az áruforgalmat, szabályszerűen működteti a kereskedelmi egységet.

Húsipari termékgyártó: 0056

Hiányszakmaként állami ösztöndíjas képzés!

A húsipari termékgyártó átveszi és vágásra előkészíti az állatot. Elvégzi a kábítást, vág vagy szúr, elvéreztet, vért kezel, szőrtelenít, tisztít, bőrt fejt, elvégzi a kopasztást. Testet mos, bont, zsigerel, tisztít, hasít, belsőséget, bélgarnitúrát kezel. Elvégzi az előhűtést, feldolgozza a zsírszövetet, olvasztást, szétválasztást végez. Emlősállatot, baromfi-féléket elsődlegesen feldolgoz. Testtáji darabolást végez, testet húsrészekre bont, filéz, húsrészekre formáz, csontoz, húsokat osztályoz. Majd feldolgozza, ill. tartósítja a nyersanyagot. Esetleg másodlagos feldolgozást, késztermékgyártást is végez.

 

 

 

[1] Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4)). A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 50. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.

[2] Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása, felkészítése

[3] Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4)). A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 50. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.

[4] Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása, felkészítése

[5] Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4)). A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 50. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.

[6] Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4)). A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 50. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.

[7] Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása, felkészítése

[8] Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4)). A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 50. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.

[9] Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása, felkészítése