AZ FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT,

MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÁNOSHALMA AUTÓSISKOLA

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

Jánoshalma

2014.

Tartalomjegyzék

1. A képző szerv adatai

   1. 1. Kirendeltségek

   1. 2. Oktatási helyszínek

2. A tanfolyami felvétel feltételei

3. Mentesítések köre

4. Kötelező óraszámok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

5. Tantárgyak, elméleti tanfolyamok

6. Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

7. Gyakorlati vezetés

8. A képzés megszakítása, a tanuló távozása

9. Észrevétel, kérelem, panasz

10. Tanuló jogai és kötelezettségei

11. A képzőszerv jogai, kötelezettségei

12. Kizárás a tanfolyamról

13. Pénzügyi feltételek

14. A vizsgáztatással kapcsolatos egyéb tudnivalók

15. A képzés felügyeletét ellátja

Mellékletek

Tájékoztatók

1. A képző szerv adatai

            Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy a FM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma szolgáltatásait választotta vezetői engedélyének megszerzése érdekében. Tájékoztatjuk, hogy iskolánk személygépkocsi (B), mezőgazdasági vontató (T), képzésekkel és vizsgaszervezéssel foglalkozik.

 

Képzőszerv megnevezése:FM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma

VM ASZK Jánoshalma

Címe: 6440, Jánoshalma Béke tér 13

Telefonszáma, faxszáma: 77/401 028 fax: 401 746

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A cég formája: Közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény

Alapító okirat száma: IfPF/67/2/2014.

Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/453/1/2014

Az iskolavezető neve: Lenkei Gyula

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

NKH azonosító száma: 10862

Az iskolavezetői tevékenységének jogcíme: alkalmazott

Ügyfélfogadás: kirendeltségenként változó

Tagintézmények / kirendeltségek /: Jánoshalma, Mátrafüred, Pétervására, Szentes

www.vmaszk.hu

 1. 1.
 2. 1.
  1. Autóvezetők tankönyve (B, T kategória)
  2. Tesztkönyv a járművezetői vizsgákhoz
  3. Tehergépkocsi és autóbuszvezetők tankönyve (T kategória)
  4. konzultációs CD-DVD.

Jánoshalmi kirendeltség:

FM ASZK, Szakképző Iskola

Címe: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
Tel.: 77/401-028
Gépjármű oktatás kirendeltség vezető: Szakál László 11636

Tel: 77/401-028,

Ügyfélfogadás rendje: H-P: 8,00-16,30
Ügyfélfogadó: Taskovicsné Tatár Erzsébet

Mátrafüredi kirendeltség:

FM ASZK, Szakképző Iskola – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred

Címe:3232 Mátrafüred, Erdész utca 11.
Tel.: 37/520 250, 06 20/248 63 43

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Iskolavezető; Gépjármű oktatás kirendeltség vezető: Lenkei Gyula
Ügyfélfogadás rendje: H- P: 8,00-12,00
Ügyfélfogadó: Lenkei Gyula

 

 

Pétervásári kirendeltség:

 

FM ASZK, Szakképző Iskola – VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Pétervására

Címe:3250 Pétervására, Keglevich út.19.
Tel:36/568 301,

Szentesi kirendeltség:

FM ASZK, Szakképző Iskola – Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola, Szentes

Címe: 6600, Szentes, Kossuth L. u.45.
Tel.: 63/562 265
Gépjármű oktatás kirendeltség vezető: Dóczi János

Tel: 63/562 265, 06-20/335-6590

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadás rendje: H-P: 9,00-13,00
Ügyfélfogadó: Polyák Andrásné

 

 

Jánoshalmi kirendeltség:
Elmélet: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
Tanpálya: 6440 Jánoshalma, Kiserdő tanya 19.
Bü: 6440 Jánoshalma, Kiserdő tanya 19.
Forgalom: Jánoshalma város úthálózata

 

 

Mátrafüredi kirendeltség:
Elmélet: Mátrafüred, Erdész utca 11.,
Tanpálya: Mátrafüred, Erdész utca 11.,
Bü: Mátrafüred, Erdész utca 11.,

Forgalom: Gyöngyös város úthálózata

 

 

Pétervásári kirendeltség:
Elmélet. Pétervására, Keglevich út.19
Tanpálya: Pétervására, Keglevich út.19
Bü: Pétervására, Keglevich út.19

Forgalom: Pétervására város, valamint a kistérség úthálózata

 

 

Szentesi kirendeltség:
Elmélet: Szentes, Kossuth L. u.45.
Tanpálya: Szentes, Szarvasi u.3.
Bü: Bársony István Mg. Szakképző Iskola Csongrád, Szentesi u.3.

Forgalom: Szentes város úthálózata

2. A Tanfolyami felvétel feltételei

            A járművezető tanfolyamra való felvétel előtt autósiskolánk ügyintézőjének szóbeli tájékoztatása után a jelentkező kitölti a jelentkezési lapot, valamint a felnőttképzési szerződést. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írni. Tanfolyamra az vehető fel, .aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló többször módosított 326/2011. (XII. 28.) korm. rendelet rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, valamint közlekedés-biztonságilag alkalmas. Megfelel az egészségi és pályaalkalmassági feltételeknek.

A felvétel feltételei:

 

Kategória

Jel.lap

Orv.alk.

Életkor

Vez.eng.

Isk.végz.

B

X

I.csop

17

-

alapfokú isk. végzettség

T

X

-

16

-

Ír. olv.tud

Orvosi alkalmasság: A B kategóriás jelölt köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az orvosnál megjelenni, magát a szükséges vizsgálatnak alávetni. I. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálatot a háziorvos végzi.

Elméleti vizsgára az bocsátható az előző feltételeken kívül, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki a Korm rendelet
alapján tanfolyam mentes vizsgát tehet és a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltétlenül a fenti táblázatban jelölt rendeletben előírt életkornál legfeljebb 3 hónapnál fiatalabb.

Az elméleti vizsgára bocsátás további feltétele a közlekedésbiztonsági alkalmasság.

Pályaalkalmasság: a jogszabályban előírt esetekben pl: korábban 5 sikertelen forgalmi vizsga a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni.

Aki a Pálya Alkalmassági Vizsgáló Intézetnél egyszer megfelelt minősítést kapott annak többé már nem kell ilyen vizsgálaton részt vennie.

A vizsgaigazolás kiállításának feltétele, hogy a tanuló közlekedés elsősegélynyújtásból sikeres vizsgát tegyen. E tanfolyamot és vizsgát a Megyei, illetve a Városi Vöröskereszt szervezi. Iskolánknál tanuló járművezető jelöltek részére, akik nem rendelkeznek e vizsgával, megszervezzük, és saját tantermünkben biztosítjuk az elsősegélynyújtás oktatást és vizsgát.

Az oktatás és vizsgáztatás díját a Vöröskereszt határozza meg. Igényüket az ügyfélszolgálati irodában jelenthetik be.

Nyomtatványok kitöltése: a jelentkezési lapot elektronikusan kell kitölteni. Amennyiben vezető engedéllyel, vagy járművezető igazolvánnyal rendelkezik, úgy ennek fénymásolatát a képző szervnél kell leadni, az eredeti okmányok bemutatásával.

Tan- és vizsgadíj befizetése: A tanfolyam és vizsgadíjat iskoláknál kell befizetni.

Az összes dokumentumot az ASZK kirendeltségének ügyfélszolgálati irodájában kell leadni, szintén itt kezdeményezheti az igazoló okirat bemutatásával a tanfolyami felmentését. A képzési és vizsgáztatási árakat a tanulmányi szerződés tartalmazza.

 

 

3. Mentesítések köre

            Az iskolavezető, illetve a kirendeltségvezető mentesíti az egyes elméleti, illetve a biztonsági ellenőrzési üzemeltetési tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgyaknak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. Akit a fenti módon az iskolavezető mentesített, azt a jelentkezési lap leadásakor, kérésére a vizsgabizottság mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól. Ebben az esetben csatolni kell a mentesítés alapjául szolgáló okirat fénymásolatát. Műszaki ismeretek, valamint biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési tantárgyak hallgatása alól ill. vizsgája alól csak a következő kategóriákban adható felmentés: T. A felmentés alapja jogszabály szerint. Felmentés csak a leadott jelentkezési lappal adható, a vizsgák megkezdése után már nem menthető fel.

Vöröskeresztes vizsga alól felmenthető az a tanuló, akinek 1984. 01.01-je után bármilyen vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra vagy lassú járműre vezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969. 07.01-je és 1983. 12.31-e között szerzett "D" vagy Trolibusz járműkategóriás vezetői engedélyt, valamint a külön jogszabályban előírt iskolai végzettsége van.

A mozgáskorlátozott, valamint a siket, tanulót, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásainak való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti.

A fenti módon mentesített tanulók felkészítése – az ASZK kirendeltségen - a tanulóval kötött külön megállapodás alapján történik.

A felsorolt mentesítéseket részletesen az I. sz. melléklet tartalmazza.

 

 

4. Kötelező óraszámok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

            A közúti járművezető-képzés kategóriánkénti kötelező óraszámait a II sz. melléklet tartalmazza.

5. Tantárgyak, elméleti tanfolyamok

            Az ide vonatkozó rendeletek szerint az elméleti tanfolyam úgy került kialakításra, amely elegendő ahhoz, hogy a tanuló sikeresen felkészüljön az elméleti vizsgára. Természetesen ez csak a tanuló aktív közreműködésével lehetséges. Ezért a tanulónak előre fel kell készülnie minden előadásra az ismertetésre kerülő tankönyvekből. Ily módon a konzultációkon az esetleges pontosításokkal, értelmezésekkel ill. a vizsgára való felkészítéssel foglalkozunk. Amennyiben a tanuló a betervezett napon akadályozva van, akkor másik csoport azonos sorszámú előadásán pótolnia kell hiányzását. Ha nincs párhuzamos csoport, a tantárgyakként megengedett 10% feletti hiányzást pótolni kell az óradíj befizetése mellett. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy más csoportok konzultációit is látogathatja díjmentesen. elméleti óra 45 perc, és 10 perc szünetből áll. Az eredményes felkészüléshez a következő tankönyveket javasoljuk:

Kivonat a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) rendeletből:

a tanfolyam elméleti részét az
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első eseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,

(5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára."

A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

Elméleti vizsgára az bocsátható aki az előzőekben leírtakon túl a tan- és vizsgadíjat irodánkban befizette.

A tanuló a tanfolyam megnyitón részletes tájékoztatót kap a felkészülés menetéről az előadások időpontjáról, a vizsga helyéről és idejéről.

 

 

6. Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

            Ötven perces foglalkozásokból áll, melyet tanműhelyekben tartunk legfeljebb 15 főből álló csoportokban. Vizsgát csak az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, továbbá a tanfolyamot elvégezte, és erről igazolást kapott és sikeres elméleti vizsgát tett minden tantárgyból, valamint közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas.

 

 

7. Gyakorlati vezetés

            Csak valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad szakoktató felügyelete mellett megkezdeni. Egy vezetési óra 50 percből és 10 perc szünetből áll.

A vezetési gyakorlat alap- és főoktatási részében meghatározott feladatok, kötelezően előírt minimális óraszámot jelentik, amit mindenkinek igazoltan teljesíteni kell.

Az egyéni adottságoknak, nemnek, életkornak itt jelentős szerepe van és befolyásolja az egyes személyenkénti óra szükségletet.

A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

Ha az oktató nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor a tanuló legalább 20 percet várjon rá. Fordított esetben az oktató a teljes tervezett vezetési időt, rendszerint 2 órát köteles megvárni. (neki ezért fizetés és költségtérítés jár)

A vezetéssel történt időt, km-t dátum szerint a vezetési kartonon rögzítik, és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik.

Rutin, illetve forgalmi vizsgát csak az a tanuló tehet, aki legalább a kötelezően előírt óraszámú képzésen igazoltan részt vett, és közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas.

 

 

8. A képzés megszakítása, a tanuló távozása

            A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és amennyiben az lehetséges, az addig elvégezettekről hivatalos igazolást adunk ki. A képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak komoly anyagi vonzata is lehet. (lásd a pénzügyi részt)

Más képzőszervhez való távozás esetén a képzőszerv a képzési igazolást adatlapot köteles kitölteni, 3 példányban. Egy példány az intézménynél marad, kétpéldányt a tanulónak kell átadni.

Az elbocsátó képzőszerv a kitöltött tanuló áthelyező adatlapot az A pontban megjelölt tanulónak megküldi.

Ha a kérvényező fiatalkorú a kérelmet a szülőnek (törvényes képviselőnek) is alá kell írni. A tanuló áthelyezését semmilyen okból nem lehet megtagadni. A képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül az iskolavezető köteles kiállítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervnek történő elhelyezését megakadályozni nem lehet.

9. Észrevétel, kérelem, panasz

            A konfliktus rendszerint a tanuló és az oktató között alakul ki. Javasoljuk, hogy először hozzá forduljon, és személyesen vele rendezze problémáit. Ha ez nem segített, akkor panaszával, kérésével keresse fel ügyfélfogadó irodáinkat és forduljon a helyi kirendeltség vezetőjéhez. Amennyiben a kirendeltség vezetője az Ön számára nem intézkedett megnyugtató módon, úgy forduljon Lenkei Gyula iskolavezetőhöz, és utána a szakmai felügyeleti szervünkhöz.

 

 

10. Tanuló jogai és kötelezettségei

 • képzési szerződés kötése a képzőszervvel
 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozói szerződését,
 • vállalkozói szerződésben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni,
 • a képzést megszakítani, a pénzét meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,
 • bizonyos ésszerű határokon belül a gyakorlati vezetés időpontját oktatójával egyeztetni ill. kérni hogy a lakására, munkahelyére menjen el Önért,
 • oktatót, kocsi típust kérni:
 • meghatározott módon lemondani a vezetést,
 • panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,
 • az egyes befizetésekről készpénz befizetési számlát kérni,
 • a tandíjat minden esetben előre megfizetni,
 • a tanuló szerződést elolvasni, és tudomásul venni, vagy módosítást kezdeményezni,
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,
 • az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kultúráltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni,
 • a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni,
 • a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 48 órával előtte lehet lemondani,
 • késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni,
 • mulasztásait, hiányzásait pótolni,
 • a munkavédelmi előírásokat betartani,
 • amennyiben a tanuló kedvezményes oktatásban részesül és a későbbiek folyamán más képző szervnél folytatja tanulmányait úgy a kedvezmény díját köteles visszafizetni,
 • joga, hogy a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel felnőttképzési szerződést kössön,
 • joga, hogy a felnőttképzési szerződést indokolt esetben felmondja,
 • joga, hogy a felnőttképzési szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg,
 • joga, hogy a felnőttképzési szerződés módosítását kezdeményezze,
 • joga, hogy a tanfolyam előadásainak időpontját meghatározza, illetőleg indokolt esetben módosítsa,
 • joga, hogy a tantervekben szereplő tantárgyak óraszámait meghatározza, ha kell módosítsa
 • joga, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatósággal a vizsga időpontokra vonatkozóan megállapodjon,
 • joga, hogy alvállalkozót foglalkoztasson,
 • kötelezettsége a teljes képzési szolgáltatás folyamatos feltételeinek biztosítása,
 • kötelezettsége a képzési engedély alapján beiskolázott tanulók ügyeinek teljes körű, gondos intézése,
 • kötelezettsége a tanuló személyes adatainak bizalmas, diszkrét kezelése,
 • kötelezettsége a tanuló panasz kivizsgálása,
 • kötelezettsége, hogy a szolgáltatási díjról nyugtát vagy számlát adjon,
 • kötelezettsége a tanuló részére hivatalos és pontos igazolást kiadni a tanulmányi és vizsga adatairól, ha a tanuló a felnőttképzési szerződést felbontja és nincs szolgáltatási díj tartozása,
 • kötelezettsége, hogy a felnőttképzési szerződés felbontása után visszajáró szolgáltatási díjat (egyéb kikötés hiányában ) visszafizesse,
 • kötelezettsége, hogy az általa foglalkoztatott szakoktatók szakmai munkáját figyelemmel kísérje, ha kell ellenőrizze.

A választható oktató járművek:

B: Opel Astra, , Renault Thalia, VW Polo, Citroen Saxo

T: Zetor 6211+pótk., Zetor 5211+pótk., Zetor 6420+pótk., Zetor 6421Proxima+pótk.

 • az elméleti, gyakorlati oktatáson, józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni,

 

 

11. A képzőszerv jogai, kötelezettségei

 

 

12. Kizárás a tanfolyamról

            Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki az elméleti tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem illeti meg az elméleti tandíj visszatérítésének a joga.

13. Pénzügyi feltételek

            Tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodáinkban történik az ottani iskola pénztárában , melyről bizonylatot kap a tanuló.

A befizetést igazoló bizonylatot a tanulónak be kell mutatni az oktatónak a gyakorlati oktatás megkezdése előtt. Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk.

A részletfizetés lehetséges legkisebb összege az elméleti tandíj, illetve mindenkori gyakorlati díj 50 %-a. Részletfizetés esetén nem kerül többe a tanfolyam. Ez nem kölcsön és nincsenek kamatai sem. Ez inkább fizetéskönnyítés a tanuló részére. A lényeg, hogy a tanuló szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a tandíj részt előre befizette.

A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam, biztonság ellenőrzés és üzemeltetés) tandíjrésze a tanfolyam kezdete után nem változik és nem is téríthető vissza.
A tanfolyam kezdése előtt a befizetett tandíj, kezelési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető.

A gyakorlati vezetési órákat szerződés szerint teljesítjük. A tanfolyam félbeszakítása esetén -írásbeli kérelemre - a fennmaradó részt visszafizetjük kezelési költség levonásával.

A kezelési költség nem lehet több, mint a gyakorlati vezetési díj 10%-a de legfeljebb 9000 Ft.

Nem kell a kezelési költséget megfizetnie annak a tanulónak, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg, és kéri át magát másik képzőszervhez.

 

 

14. A vizsgáztatással kapcsolatos egyéb tudnivalók

            Az egyes kategóriákhoz tartozó gyakorlati vizsgákat az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

Elméleti vizsga nélkül megszerezhető kategória esetén a két évet az első gyakorlati vizsga időpontjától kell számítani.

Gyakorlati vizsgára, biztonság ellenőrzés és üzemeltetési vizsgára az bocsátható, aki az adott kategóriára vonatkozó életkort betöltötte és az elméleti vizsgái sikeresek. Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, az legkorábban 3 munkanap után tehet újabb vizsgát, melynek feltétele a vizsgadíj befizetése

Amennyiben vezetői engedéllyel rendelkezik úgy ez is szükséges a vizsgához, ezen kívül személyigazolvány vagy útlevél és lakcím igazoló okmányt is vinni kell.

Pontos időben kell megjelenni.

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni, és a felügyelet vezetője hat hónapra eltilthatja azt aki:

 • a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
 • a vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan,
 • a vizsgabiztos döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti és a vizsgabizottság vezetője három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató legfeljebb hat havi eltiltást kaphat a vizsgákon való részvételtől.

 • A vizsgaigazolást a sikeres vizsgák, valamint a vöröskeresztes tanfolyam elvégzést igazoló kártya leadása után lehet átvenni az illetékes Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén.

Amennyiben ez nem történik meg, 3 munkanap után postázzák a vizsgázó értesítési címre.

A kézhez kapott vizsgaigazolással az okmányirodát kell felkeresni, ahol a vezetői engedélyt illeték ellenében kiállítják.

15. A képzés felügyeletét ellátja

 1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.
 1. Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 3300 Eger, Kossuth Lajos u.26
 1. Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala (Budapest Vajdahunyad u 45.)

16. EGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG

 1. Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala (Budapest Vajdahunyad u 45.) Tel:??????????

I.sz. melléklet

MENTESÍTÉSEK AZ EGYES ELMÉLETI, ILLETVE GYAKORLATI VIZSGÁK ALÓL

 

1. SZERKEZETI ÉS ÜZEMELTETÉSI ISMERETEK, ÉS BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

– Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

= szakirányú műszaki oktatói oklevél.

– A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

= harcjármű üzembentartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

– „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

– Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész;

= közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mezőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

– Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő;

= építőgép-szerelő;

= mezőgazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mezőgazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

= erdőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

2. MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, SZÁLLÍTÁS

 

– Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

= munkavédelmi technikusi oklevél;

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

 

3. EGYÉB MENTESSÉGEK

Tanfolyammentes vizsga letételét kérheti, aki a Magyar Honvédségnél (Magyar Néphadseregnél) az 1/1984. (Közl. Ért. 1.) KM–HM együttes utasítás vagy a fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM–HM–BM együttes rendeletben meghatározott – csak katonai járművek vezetésére jogosító – „C” vagy „E” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. A tanfolyammentes vizsga letételére csak abból a kategóriából jogosult a vizsgázó, amelyből érvényes katonai vezetői engedélye van. Az 1993. január 1-je után kiadott „E” kategóriás katonai vezetői engedély a kiállításától számított 3 évig jogosít a tanfolyammentes vizsga letételére.

4. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉT TANÚSÍTÓ IGAZOLÁS BEMUTATÁSA ALÓLI MENTESÍTÉSEK

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

– az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

– az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

– védőnői,

– dietetikusi,

– mentőtiszti,

– gyógytornász,

– egészségügyi szakoktatói,

– diplomás ápolói

oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

– a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és

– az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

– 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;

– 1984. január 1-je után:

= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,

= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

Az iskolai végzettséget tanúsító okiratról készített - és az iskolavezető által hitelesített - fénymásolatot a jelentkezési laphoz kell csatolni, vagy az eredeti okiratot a vizsgabizottságon be kell mutatni. Ugyanígy kell eljárni az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító "Igazolás" és a korábban szerzett vezetői engedély, (járművezetői igazolvány) esetében is.

II. sz. melléklet

 

 

KÖTELEZŐ ÓRASZÁMOK A KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ TANFOLYAMOKON

A VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma iskoláiban a képzést a táblázatban feltüntetett óraszámokban tartjuk.

Kategória

Alapismeretek
Elméleti és Bü tantárgyak

Járművezetési gyakorlat

Megjegyzés

åóra

K

Je

Szü

F 1–2

Mu

åóra

A

F

F/v

F/o

F/h

F/é

F/k

B

28

20

6

2

29

9

20

14

4

2

T

56

16

6

8

10

16

24

6

18

9

5

4

Rövidítések:

         
 

K

= Közlekedési alapismeretek

A

= Alapoktatás

 
 

Je

= Járművezetés elmélete

F

= Főoktatás

 
 

Szü

= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

F/v

= városi vezetés

 
 

= Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

F/o

= országúti vezetés

 
 

Mu

= Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

F/h

= hegyvidéki vezetés

 
 

F 1–2

= F 1–2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás

F/é
F/k

= éjszakai vezetés
= vezetés könnyű terepen

 
           
   
   
   
   
                                     

III.sz. melléklet

 

 

KATEGÓRIÁNKÉNTI TANFOLYAMI (KÉPZÉSI) ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

Az árak kirendeltségenként változnak, a helyi tájékoztató ad felvilágítást.

A vizsgadíjak:

 


Kategória

Elméleti vizsgatárgyak és vizsgadíjak (Ft)

Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgadíjak (Ft)

Összes vizsgadíj (Ft)

 

Szü

Mu

Jk

     R

     F

 

B

4.600

         

11.000

15.600

T

4.600

 

4.600

4.400

 

3.500

3.600

20.700

Közlekedési ismeretek

     

F                         Forgalmi vizsga

Szü

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

   

Mu

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

   

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

   

Jk

Járműkezelés

         

R

Rutin vizsga

         

IV. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI PÁV VIZSGÁLATOKRÓL

 

RENDKÍVÜLI PÁV VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES:

 • a gépjármű-vezetési gyakorlatból ugyanazon járműkategóriában 2 éven belül ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez,
 • a rendőrhatóság, az ügyészség, a bíróság és orvos kezdeményezésére,
 • a járművezető, illetve munkáltatójának kérésére.

A rendkívüli PÁV díja: 7950,- Ft, illetve ha az eljárásban PÁV jármű igénybevétele szükséges akkor vizsgálati díj befizetése PÁV csekken.
Érdeklődni lehet: személyesen 1086. Bp. Karácsony S. u. 1. sz. alatt vagy levélben 1426. Bp. Pf: 2. címen, ill. telefonon a 3-131-450 telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÓ A FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Az I. fokú határozat ellen fellebbezés nyújtható be a határozaton feltüntetett címen. A fellebbezésről a Pályaalkalmassági Felülvizsgáló Bizottság hoz másodfokú határozatot.
A fellebbezési eljárás előfeltételei:
- a fellebbezési határidő betartása, amely a határozat kézhezvételétől számított 15 nap,
- 12.080,-Ft.
Érdeklődni: személyesen 1149. Bp. Róna u. 79/b alatt vagy levélben 1581. Bp. Pf: 23. címen, ill. telefonon a 2-526-935 telefonszámon lehet.
A II. fokú határozat ellen az illetékes megyei bírósághoz keresetlevél nyújtható be.

V. sz. melléklet

Az elméleti vizsgáztatás főbb adatai

Kategória

Tantárgy

Kérdések

Megfelelés pontszáma
(pont)

Megengedett hibapontok száma
(pont)

Tiszta vizsgaidő összesen
(pont)

száma
(db)

összpontértéke
(pont)

B

K

55

75

65

10

55

T

K

M

55

25

75

25

65

21

10

4

55

25

VI. sz. melléklet

TANULÓSZERZŐDÉS

amely készült járművezetőképzés tárgyában az 1. pontban megjelölt szerződő felek között és a 2.,3.,4.,5.,6. pontban megjelölt feltételek mellett.

 1. ………………………………………………………………………………….....
  ……………………………………………………………….…(képzőszerv kirendeltségének neve)
  ………………………………………………………………… (képzőszerv kirendeltségének címe)
  vállalja a vele szerződést kötött:

  név: ........................................................................................................................…………..........
  lakcím: ....................................................................................................................………….........
  szem. ig. szám: ...................................szül.adat:...........................................……………………....
  hallgató teljes tanfolyami képzését
  ……………………………………………….. kategóriában a ………….……számú tanfolyamon.

 2. A képzés helyszínei:
  - Elméleti oktatás: ………………………………………………………………………………..
  – Bü oktatás: ……………………………………………
  ………………………………………
  – Rutin gyakorlópálya: …………………………………
  …………………………………………..
  – Forgalmi oktatás váltási helye: ………………………
  ……………………………………………

 3. Az elméleti tanfolyam:
  - Kezdési időpontja: …………………………………….…
  - Befejezése:             ………………………………………

 4. Az elméleti képzés tandíját(…………..……….-Ft) az elméleti tanfolyam kezdetekor, a gyakorlati képzés tandíját (…………………..………..-Ft) a gyakorlati képzés megkezdésekor kell befizetni a képzőszerv pénztárába.
  Iskolarendszerű képzésben résztvevő hallgatók a TÁJÉKOZTATÓBAN foglaltak szerinti térítési díjat fizetnek (…………..…...-Ft).

 5. ……………………………….………………….. hallgató nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adataim kezeléséhez. A képzőszervnek a teljes képzési szolgáltatására vonatkozó tájékoztatóját átvettem, megismertem és elfogadom.

 6. Az esetleges szerződésbontáskor a PTK jogszabályai az irányadók.


Kelt: ……………………………………………

...........................................           ............................................           ..........................................

               hallgató                                             szülő                                           iskolavezető

A hallgatótól átvett dokumentumok jegyzéke:

 • …………………………………………             …………………………………………
 • …………………………………………             …………………………………………

Tájékoztatók

FM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma Autósiskola

1.

Az ügyfélfogadás helye és ideje:
VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Jánoshalma

6440 Jánoshalma Béke tér 14

naponta 8,00 – 16,00 óráig

2.

A tanfolyamra jelentkezés módja (T. kategória):

-          írásban

-          telefonon

-          faxon

-          személyes megjelenés útján

 

A jelentkező regisztrálása után az iskolavezető ismerteti a vállalkozási feltételeket, valamint a tanfolyam kezdetének várható idejét.

3.

Az előírt alkalmassági vizsgálat:
- nincs

4.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
A képző szerv szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal szervez elsősegély-nyújtási tanfolyamot és vizsgát.

5.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

-          15 és fél éves életkor

-          a jelentkezési lap kitöltése

-          az elméleti oktatás díjának befizetése

-          közlekedésbiztonsági alkalmasság

-          írni olvasni tudás

6.

A vizsgára bocsátás feltételei:

 

Elméleti vizsga: (Közlekedési alapismeretek; Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás )

 

-          a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott

-          az elméleti vizsgadíj befizette

-          a 16. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

-          az elméleti oktatás díját befizette

 

Gyakorlati vizsga:   (Rutin;Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés; Forgalmi )

 

-          az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott

-          a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte

-          a betöltött 16. életév

-          a gyakorlati vizsgadíjat befizette

-          a gyakorlati oktatás díját befizette

 

Egyéb:

-          forgalmi vizsga csak sikeres rutin és BÜ.vizsga után tehető

-          nem kell elméleti vizsgát tenni és tanfolyami gyakorlatot teljesíteni annak, aki az 1984. január 01-je után szerzett, de legalább 2 éve meglévő lassú jármű vezetői igazolványát mg. vontató vezetésére kívánja kiterjeszteni.

-          az előírt vizsgákat a első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni.

7.

A T. tanfolyam tantárgyai és minimális óraszámai:

 

Alapismeretek (elméleti és Bü tárgyak)

- Közlekedési ismeretek     16 óra
– Járművezetés elmélete     6 óra

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek   8 óra
– Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás   10 óra
– Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés   16 óra
                           Összesen:                 56 óra

 

Járművezetési gyakorlat:

 

Alapoktatás   6 óra

 

Főoktatás:
- városi vezetés                9 óra
– országúti vezetés             5 óra
– vezetés könnyű terepen   4 óra
         Összesen:               24 óra

   
 

Az elméleti órák időtartama           45 perc,
a Bü és gyakorlati órák időtartama 50 perc

   
 

A képzőszerv a minimális óraszámokra épülő tantervek alapján végzi a képzést.

 

 

8.

A választható járműtípusok:

 • ZETOR 5211-es
 • ZETOR 6211-es
 • ZETOR 6421 Proxima
   

9.

Az elméleti tárgyak oktatása során a 10% feletti hiányzás, valamint a Bü foglalkozásokon hiányzás miatt kiesett tananyagot pótfoglalkozás keretében kell elsajátítani.
A pótfoglalkozás óradíja: 715.-Ft

10.

Tandíj:

 

- Elméleti tandíj: (amely tartalmazza az elméleti és
                           Bü tárgyak oktatásának díját)
   40.000.-Ft     óradíja: 715.-Ft/óra

 

- Gyakorlati tandíj:

 

   110.000.-Ft

 

   óradíjai:

   

- alapoktatás 4.400.-Ft/óra

   

- főoktatás: városi vezetés 4.400.-Ft/óra
                 országúti vezetés 4.400.-Ft/óra
                 vezetés könnyű terepen 4.400.-Ft/óra

   

- vizsgaóra   4.4 00.-Ft/óra

     
 

Az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulóink:

 

növénytermesztő gépész OKJ 31 6280 07

mezőgazdasági szakmunkás (gazda) OKJ 33 6201 01

mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ 52 5452 02

 

Tanfolyamdíjat nem, csak tanfolyami hozzájárulást fizetnek. A hozzájárulás mértéke 2014-2015-es tanévben 45.000.-Ft. A tanfolyami hozzájárulást legkésőbb a forgalmi vizsgáig kell befizetni.

 

Szakközépiskolai tanuló

Falusi vendéglátó OKJ 31 7822 01

 

Tanfolyamdíjat nem, csak tanfolyami hozzájárulást fizetnek. A hozzájárulás mértéke 2014-2015-es tanévben 90.000.-Ft. A tanfolyami hozzájárulást legkésőbb a forgalmi vizsgáig kell befizetni.

   
 

- A pótórák óradíja megegyezik az alap és főoktatásért fizetett óradíjakkal.

   

11.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

 

A 39/1999. KFF Szabályzat 7. pontjában felsorolt képesítésekkel (meg- felelő oklevelek – főiskolai, technikusi – szakmunkás-bizonyítványok) rendelkező személyeket a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesít.
A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik.

   

12.

A tanulók jogai:

 

-          oktató jármű választása

-          vezetési időpont választása

-          képzőszerv változtatása

-          a fel nem használt tanfolyamdíj visszaigénylése

   
 

A tanulók kötelezettségei:

 

-          az elméleti képzés tandíját az elméleti képzés megkezdésekor, a gyakorlati képzés tandíját a gyakorlati képzés megkezdésekor a képzőszerv pénztárába befizesse.

-          minden foglalkozáson köteles résztvenni, a 10% feletti mulasztást pótolni kell.

-          a foglalkozásokon pontosan, vezetésre alkalmas állapotban köteles megjelenni

   

13.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

 

A tanuló kezdeményezésére – amennyiben más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni – a „Tanuló áthelyező”-t 3 példányban kell kitölteni. 1 példány marad az elbocsátó képzőszervnél, kettőt vagy a tanulónak, vagy 10 napon belül a befogadó képzőszervnek kell továbbítani.

   

14.

A képző szerv jogai:

 

-          amennyiben a hallgató a tandíjat a fent említett határidőkig nem fizeti be, a képzőszerv a hallgató képzését nem kezdi meg

-          amennyiben a hallgató valamilyen okból kifolyólag a képzéstől eláll, a képzőszervek joga van az addig nyújtott szolgáltatásért járó díjat, valamint a kezelési költséget levonni

 

A képző szerv kötelessége:

 

Az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a teljes tanfolyami képzést.

   

15.

Az oktatási helyszínek:

 

Elméleti képzés: - Jánoshalma Béke tér 13.

 

Bü. képzés:       - Jánoshalma Kettőshegy dűlő

 

Gyakorlati képzés:
- alapoktatás: - Jánoshalma Kettőshegy dűlő

- főoktatás:   - Jánoshalma bel- és külterülete

   

16.

Vizsgadíjak (a tandíjon felüli költség, melyet GKM rendelet határoz meg)

 

- Közlekedési alapismeretek

4.600.-Ft

 

- Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

4.600.-Ft

 

- Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

4.400.-Ft

 

- Rutin

3.500.-Ft

 

- Forgalmi

3.600.-Ft

 

Befizetése:

 

-          pénztári befizetés   / VIB Baja /

-          pénztári befizetés /képzőhelyek házipénztárában/

   

17.

A képzés felügyeletét ellátja:

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

6000 Kecskemét Szent István krt. 19/a.

tel.: 76/487-387

   
       

18. Engedélyező hatóság:

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Vezetői engedély ügyintézése az okmányirodában történik. Az eljárásnak díja van.

Vezetői engedélyt az kaphat, aki az okmányirodába viszi:

-          vizsgaigazolását

-          B kategória esetében az orvosi igazolást

-          személyigazolványt, lakcímkártyát

-          eljárási díjat

Nem magyar állampolgár esetében igazolni szükséges a minimum 6 hónapos Magyarországon való tartozkodást.

Jánoshalma, 2014. szeptember 18.                                      Szakál László

                                                                       Gépjármű oktatás kirendeltség, iskolavezető

VM ASZK, Szakképző Iskola – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred

Autósiskola


TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Tanulónk!

Tájékoztatónk célja, hogy Ön részletes felvilágosítást kapjon a képzés feltételeiről!

A képzést előíró jogszabályok

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

Ha Önnek kérdése merülne fel úgy az iskolavezető készséggel áll rendelkezésére!

Képzőszerv neve: VM ASZK Szakképző Iskola Jánoshalma AUTÓSISKOLA

Mátrafüredi kirendeltsége

Képzőszerv címe: 3232 Mátrafüred Erdész utca 11

Cégforma: Közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény

Alapító okirat száma: IfPF/67/2/2014.

Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/453/1/2014

Iskolavezető neve: Lenkei Gyula (Mátrafüred)

Kirendeltség vezető: Lenkei Gyula

Elérhetősége:                                                (37) 520-250; (20) 248 6343

Iskolavezető azonosító:                                10862

Ügyfélfogadás címe: 3232 Mátrafüred, Erdész utca 11

Ügyfélfogadás rendje: H-P: 8,00-12,00

Telephelyek:   Elmélet: Mátrafüred, Erdész utca 11

                        Tanpálya: Mátrafüred, Erdész utca 11 („T” kategória)

                                        Gyöngyös, Déli Külhatár út („B” kategória)

                        Bü: Mátrafüred, Erdész utca 11.

                        Forgalom: Gyöngyös város úthálózata

„T” kategória

A képzésben való részvétel feltételei:

 • betöltött 15,5 év
 • írni, olvasni tudás

Tanulóink az elméleti tanfolyamon szakkör keretében vesznek részt.

A tanfolyamra jelentkezni a kirendeltség vezetőnél lehet, legalább a tanfolyam indítása előtt
5 munkanappal.

Jelentkezéshez szükséges:      jelentkezési lap kitöltése

                                               vezetői engedély másolat (ha már rendelkezik vezetői engedéllyel)

Az elméleti tanfolyam tanulóink részére díjmentes.

Részvétel az oktatáson KÖTELEZŐ!

A hiányzásokat igazolni kell!

Az elméleti tárgyak oktatása során a 10% feletti hiányzás, valamint a Bü foglalkozásokon hiányzás miatt kiesett tananyagot pótfoglalkozás keretében kell elsajátítani.

A pótfoglalkozások díja 1000Ft/óra.

Tanulóinkat terhelő költségek:

Tanulóink tanfolyamdíjat nem, csak tanfolyami hozzájárulást fizetnek. A hozzájárulás mértéke:

A gyakorlati képzés díja: 90000Ft, amelyet három részletben kérünk befizetni.

30000Ft-ot az elméleti vizsga; második a rutin vizsga; a harmadik részletet a forgalmi vizsga kiírásakor.

Vizsgadíjak: 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet alapján

            elmélet (KRESZ, munka és tűzvédelem) 2x4600Ft             9200Ft

            rutin                                                                                       3500Ft

            biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés                                     4400Ft

            forgalom                                                                                3600Ft

                                                                       összesen:                  20700Ft

Befizetések az iskola pénztáránál történnek.

A képzési idő:

 • Kötelező elméleti oktatás:                                         56 óra

                        „K”     Kresz

                        „Ve”    Vezetés elmélet

                        „Szü”  Szerkezet és üzemeltetési ismeretek

                        „M”     Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

                        „Bü”    Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

            Az órák 45 percesek, kivétel a „Bü” foglalkozások melyek 50 percesek.

            Az órák közötti szünet 10 perc.

 • Gyakorlati képzés (minimum):                                  24 óra(50 perces órák)

- Alapoktatás (rutin):                                              6 óra

- Főoktatás:                                                          18 óra

Ebből:

Városi vezetés:                                           9 óra

Országúti vezetés:                                      5 óra

Könnyű terepen való vezetés:                    4 óra

A gyakorlati képzés ZETOR típusú oktató járműveken történik.

A hatósági vizsga:

A vizsga részei:

 • Elméleti vizsga (KRESZ és munkavédelem)

A vizsga helye: Eger Kossuth u. 26

 • Gyakorlati vizsgák:

- Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés („Bü”)

- Rutin

A vizsgahely: Mátrafüred Erdész u. 11

- Forgalmi

A vizsgahely: Gyöngyös város úthálózata

Megjegyzések a vizsgákkal kapcsolatban:

 • Elméleti vizsgákra csak az a tanuló írható ki, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte.
 • Gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető el.
 • Gyakorlati vizsgára csak betöltött 16. életév után bocsájtható a jelölt.
 • A főoktatás csak sikeres rutin vizsga után kezdhető el.
 • Forgalmi vizsgára csak az a jelölt bocsájtható, aki sikeres „Bü” vizsgával rendelkezik.
 • A vizsgabizottság a sikeres gyakorlati (forgalmi) vizsga után a vizsgaigazolást csak közúti elsősegélynyújtó vizsgával rendelkezők részére adja ki.
 • Közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot a Vöröskereszt szervezi az intézményünkben.
 • Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül a gyakorlati vizsgákat be kell fejezni.
 • Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után csak rendkívüli, sikeres pályaalkalmassági vizsga után tehetők további forgalmi vizsgák.

Szakmai Felügyeleti Szerv:

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

3300 Eger, Kossuth u. 26.

Mátrafüred, 2014. szeptember 18.

                                                                                   Lenkei Gyula

                                                           Iskolavezető, gépjárműoktatás kirendeltség vezető

„B” kategória

 

 

 

 

A képzésben való részvétel feltételei:

 • betöltött 16,5 év,
 • 8.osztály elvégzése,
 • orvosi alkalmasság,

Tanulóink az elméleti tanfolyamon szakkör keretében vesznek részt.

A tanfolyamra jelentkezni a kirendeltség vezetőnél lehet, legalább a tanfolyam indítása előtt
5 munkanappal.

Jelentkezéshez szükséges:      jelentkezési lap kitöltése

                                               orvosi alkalmassági igazolás,

                                               8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, és másolata

                                               vezetői engedély másolat (ha már rendelkezik vezetői engedéllyel)

Az elméleti tanfolyam tanulóink részére díjmentes.

Részvétel az oktatáson KÖTELEZŐ!

A hiányzásokat igazolni kell!

A hiányzásokat pótfoglalkozásokkal lehet csak pótolni!

A pótfoglalkozások díja 1000Ft/óra.

Tanulóinkat terhelő költségek:

Sikeres elméleti vizsga után lehetőség van az iskolánál történő gyakorlati felkészítésre (3500Ft/óra minimumkötelező óraszám 29óra+vizsga óra),
illetve kérés esetén a tanulóáthelyező kiadásával folytathatják a gyakorlati képzést a számukra megfelelő autósiskolánál.

(A képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül az iskolavezető köteles kiállítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervnek történő elhelyezését megakadályozni nem lehet.)

Az iskolánknál választható autó típusok:

            Renault Thalia

Vizsgadíjak: 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet alapján

            elmélet                                                                                              4600Ft

            forgalom                                                                             11000Ft

                                                                       összesen:                  15600Ft

Befizetések az iskola pénztáránál történnek.

A képzési idő:

 • Kötelező elméleti oktatás:                                          28 óra(45 perces órák)

                        „B”      Kresz

                        „Ve”    Vezetés elmélet

                        „Szü”  Szerkezet és üzemeltetési ismeretek

            Az órák közötti szünet 10 perc.

 • Gyakorlati képzés (minimum):                                  29 óra(50 perces órák)

- Alapoktatás (rutin):                                              9 óra

- Főoktatás:                                                          20 óra

Ebből:

Városi vezetés:                                         14 óra

Országúti vezetés:                                      4 óra

Éjszakai vezetés                                         2 óra

A képzés során minimum 580km kell teljesíteni

A hatósági vizsga:

A vizsga részei:

 • Elméleti vizsga
 • A vizsga helye: Eger Kossuth u. 26
 • Forgalmi vizsga

A vizsgahely: Gyöngyös város úthálózata

Megjegyzések a vizsgákkal kapcsolatban:

 • Gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető el.
 • Gyakorlati vizsgára csak betöltött 17. életév után bocsájtható a jelölt.
 • A vizsgabizottság a sikeres gyakorlati (forgalmi) vizsga után a vizsgaigazolást csak közúti elsősegélynyújtó vizsgával rendelkezők részére adja ki.
 • Közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot a Vöröskereszt szervezi az intézményünkben.
 • Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül a gyakorlati vizsgákat be kell fejezni.
 • Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után csak rendkívüli, sikeres pályaalkalmassági vizsga után tehetők további forgalmi vizsgák.

Szakmai Felügyeleti Szerv:

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

3300 Eger, Kossuth u. 26.

Mátrafüred, 2014. szeptember 18.                            

Lenkei Gyula

                                                           Iskolavezető, gépjárműoktatás kirendeltség vezető

FM ASZK, Szakképző Iskola – VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Pétervására Autósiskola

TÁJÉKOZTATÓ

1.

A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma:
VM ASzK, Szakképző Iskola - VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Pétervására, Keglevich u. 19. Pf.: 25. 3250

2.

A cég formája:
közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény     középfokú oktatási intézmény

3.

Alapító okirat száma, kelte:
IfPF/67/2/2014.

4.

Az intézet jogállása:
Önálló jogi személy, gazdálkodási szempontból önálló költségvetési szerv

5.

Az alapító és fenntartó neve:
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest

6.

A képzési engedély száma: KE/ST/82/A/453/1/2014

7.

Gépjármű oktatás kirendeltség vezető:

8.

Ügyfélfogadás:
helye: Pétervására, Keglevich u. 19
tel.: 06-36/568-301 ; 30/449-0065,   fax.: 77/401-746
ideje: 7,00 – 15,00 óráig

9.

A telephely címe,telefonszáma:
Pétervására, Keglevich u. 19.   06-36/568-301

10.

Oktatási helyek:
- Forgalom: Pétervására város, valamint a kistérség úthálózata

- Elmélet:   Az iskola tanügyi épülete

- Rutin:       Zárt pályás (telephelyen)

- BÜ:         A telephely BÜ termében

11.

Vállalási feltételek:

Képzési profilunk a 8 ill. 10 általános iskolát végzettek részére mezőgazdasági szakmunkásképzés és szakközépiskolai képzés, ezek megléte esetén technikusképzés. Képzési profilunk a jelenlegi igényeknek megfelelően rugalmasan bővülő.

Ezen felül folytatunk felnőttképzést, továbbképzést, illetve átképzést mezőgazdasági szakmában a jelentkezések függvényében.

Az VM által kiadott és általunk alkalmazott szakmai tantervek az VM és a KFF eredményes egyeztetése alapján a képzés elméleti és gyakorlati megvalósítása a „Tanterv és útmutató” a „T” kategóriás járművezetőképző tanfolyamok számára előírt tematika alapján történik.

A tanulók számára az előírt elméleti és gyakorlati képzés ingyenes és kötelező

A rendelet által előírt vizsgadíjat a tanulók fizetik.

Az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket az iskola biztosítja, úgy elméleti, mint gyakorlati képzésnél.

Iskolánk vállalja – sőt feladata – mindazon tanulók képzését – a Közlekedési Főfelügyelet által kiadott tantervek alapján – és vizsgáinak szervezését „T” kategóriából a 20/1992/VII.21./KHVM rendeletnek megfelelően.

Akik felvételt nyertek nappali tagozatos képzésre, valamint a „jelentkezési lapon „ előírt orvosi vizsgálat alapján „T” kategóriás járművezetésre alkalmasnak bizonyultak azok vehetnek részt a képzésben.

   
 

Az iskola tájékoztatja a tanulókat az alábbiakról:

 1. A jelentkezés rendjéről
 2. Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzési módjáról
 3. A vizsgára bocsátás feltételeiről a 20/1992/VII.21./KHVM rendelet alapján
 4. A tanterv által előírt elméleti és gyakorlati tantárgyakról és ezek óraszámairól
 5. Tájékoztatja a járműhasználatról
 6. Az elméleti és gyakorlati vizsgák tervezett időpontjáról
 7. A vizsgadíjról, ill. pótvizsgadíjról, azok megfizetésének módjairól
 8. Egyes tantárgyak hallgatási és vizsgája alóli mentesítés feltételeiről
 9. Képző szerv jogairól és kötelezettségeiről
 10. Tanuló jogairól és kötelességeiről
 11. Szintén tájékoztatjuk a megyei NKH címéről és telefonszámáról
 

Amennyiben iskolánknál a képzés a későbbiek folyamán költségtérítéses rendszerben folytatódna, úgy azonnal új vállalkozási feltételeket készítünk a rendelet értelmében.

 

Szakmai Felügyeleti Szerv:

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 3300 Eger, Kossuth u 26.

Pétervására, 2014. szeptember 18.

FM ASZK, Szakképző Iskola – Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola, Szentes Autósiskola

TÁJÉKOZTATÓ

1./TÁJÉKOZTATÓ ADATOK.

Cég neve: VM ASzK Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola Járművezető Képzés

Címe: 6600 Szentes Kossuth Lajos u.45.

Telefon: 63/562-265

Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/453/1/2014

Gépjármű oktatás kirendeltség vezető: Dóczi János

Szakoktató:. Dóczi János

Telefon: 20/335-6590

Ügyfélfogadás helye: Szentes Kossuth u.45. Gazdasági iroda

Ügyintéző: Polyák Andrásné

Ügyfélfogadás ideje: H-P 9.00-13.00

Szakmai felügyeleti szerv: Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.

Tel.: 62/592-392

2./SZERVEZHETŐ JÁRMŰKATEGÓRIÁK:

Személygépkocsi                               „B”       kategória         17 életévtől.

Mezőgazdasági vontató                     „T”       kategória         16 életévtől.

3./BEISKOLÁZÁS MÓDJA:

A jelentkezési lap kitöltése.

Ehhez szükséges-személyi igazolvány.

                     - legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum,

                     - vezetői engedély   (ha van).

                     - orvosi igazolás az 1.alk.csoportról.

4./A TANFOLYAMRA AZ VEHETŐ FEL:

Aki a kategóriára előírt életkort betöltötte, vagy annál hat hónappal fiatalabb.

Aki a 8 általános iskolát elvégezte.

Aki az Mgv. járművezetői vizsgához legalább írni- olvasni tud.

Aki közbiztonsági és közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas.

Aki a vállalkozási feltételeket elfogadja.

5./KEZDŐ VEZETŐI ENGEDÉLY:

Első alkalommal megszerzett vezetői engedély a kiadástól számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. (Kivétel, nemzeti kategória.)

B. kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható.

A vezetői engedély külföldön csak a 18. életév betöltése után érvényes.

6./VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

A beiskolázás feltételeinek hiánytalan megléte.

Jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • Orvosi igazolás.
 • Vezetői engedély fénymásolatát (ha van).

Az előírt életkort betöltötte vagy annál három hónappal fiatalabb.

Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható aki az előírt életkort betöltötte.

7./AZ ELMÉLETI FOGLALKOZÁSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMAI:

B         kategória         28.óra.

T          kategória         56.óra.

Az elméleti tantárgyakon való részvétel kötelező, hiányzás esetén és a kötelező óraszámon felül konzultációs lehetőséget biztosítunk.

A tantárgyak hallgatása alól az menthető fel, aki siket vagy a magyar nyelvet nem beszéli.

Amennyiben az ötödik alkalommal sem sikerülne teljesíteni az elméleti vizsgát úgy a tandíj ismételt befizetése után a tanfolyam megismételhető.

A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és amennyiben ez lehetséges az addig elvégzettekről hivatalos igazolást adunk ki.

A képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal célszerű megszakítani, mert annak anyagi vonzata van.

Határidők: Az egyes kategóriákhoz tartozó elméleti vizsgák az első vizsgától számított egy éven belül tehetők le.

A további vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni.

Tehát a sikeres közlekedési alapismereti vizsga két évig érvényes.

Iskolánk központilag szervez Vöröskeresztes tanfolyamot a tanulók részére. Ha igényt tartanak rá úgy a pénztárba 6500.- befizetése után a tanfolyam elvégezhető. Tájékoztató a pénztárban.

8./A TANULÓ JOGAI:

A tanulónak joga, hogy a képzés megkezdése előtt tájékozódjon és megismerje a Képző szerv vállalási feltételeit.

A vállalási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a Képzőszervtől számonkérje és igénybe vegye.

Joga van a képzést megszakítani, pénzét meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.

Az elméleti tanfolyamról való mulasztást ingyenesen pótolni.

Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontjait az oktatóval.

Joga van késni, ill. a foglalkozásról idő előtt elmenni.

Joga van lemondani a gyakorlati vezetést.

Joga van panaszt tenni, titoktartást követelni a Képző szervtől és oktatójától, számlát kérni a képzésről.

A tanuló kötelessége,

Hogy a tandíjat minden esetben előre megfizesse.

A Képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni, betartani.

Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban ,megfelelő öltözékben megjelenni.

A tanfolyami órákra felkészülni és az oktatói utasításokat követni, a munkavédelmi előírásokat betartani.

A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 48 órával előtte lehet CSAK lemondani.

Mulasztásait, hiányzásait pótolni.

9./KIZÁRÁS A TANFOLYAMRÓL:

Szeszesitalt vagy más hasonlóan ható szer/gyógyszer, kábítószer stb. hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszban tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.

Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.

A tanfolyamról kizárt tanulót nem illetik meg a tandíj visszatérítés és az eddig elvégzett tanfolyam igazolásának joga.

Vezetői engedély csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhető.

10./VÁLASZTHATÓ JÁRMŰTIPUSOK:

 

A személygépkocsikat Dóczi János Autósikolája biztosítja.

HBA-752        Skoda Felicia              Dóczi János.

HPN-931        OPEL ASTRA           Dóczi Károly.

A mezőgazdasági vontatót a Bartha János Szakközépiskola biztosítja:

AEV-425        ZETOR 5211             Békefy Lajos

11./KÖTELEZŐ ÓRASZÁMOK: T

           

            Elméleti alap:                                     Járművezetési gyakorlat

Kat.

Össz.

K.

Je.

Mun.

Szü.

Bü.

Össz.

Alap

Fő.

Vár.

Orsz.

Éjsz.

Terep

T

56

16

6

8

10

16

24

6

18

9

5

 

4

„T” Rutin vizsg: 15’ Bü.vizsg: 20’ Forg.vizsg: 35’

 

12./KÉPZÉSI DIJAK: T

 

Megnevezés

T kategória

Kresz

20 000.-

Szerkezet és üzemeltetési ism.

8 000.-

Munkavédelem

8 000.-

Bü.

15 000.-

Vez.gyak: T.3.000Ft/ó

72.000.-

Összesen:

123.000.-

13./VIZSGADIJ: T

Megnevezés

T.

Kresz

4.600.-

Munkavédelem

4.600.-

Bü.

4.400.-

Rutin

3.500.-

Járműkezelés

-

Forgalom

3.600.-

Összesen

20.700.-

14./TANDÍJAK ÉS KÖTELEZŐ ÓRASZÁMOK: M, A, B

Kategória

Elmélet      

Jármű kez.  

Forgalom  

Országúti

Vizsga

Elmélet      

Gyakorlat

Tandíj

       B

20000

9/3000

16/3000

4/3000

1/3000

20000

90000

110000

B kat. 17. életévtől.

Kategória

Kresz

Járműkez.

Forgalom

Vizsgadíj

összesen              

Oktatás

összesen

Oktatás és

Vizsgadíj

Megjegy-

zés :

B                

4600

 

11000

15600

110000

125600

 

Mindig az adott időben érvényes díjak szerint kell előre fizetni az esedékes összeget.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, változás esetén a még le nem vezetett órákra a mindenkori

Óradíjat kell fizetni. Ha a jelöltnek nem elég a kötelezően előírt óraszám, akkor pótórákat vehet

Melynek díja megegyezik a mindenkori alapóra díjával. Tandíjfizetés az oktatás ütemének

Megfelelő részletekben nyugta, illetve számla kiadása ellenében történik.

A részletfizetés legkisebb összege a mindenkori óradíj tízszerese.

A vizsgákra a vizsgázó minden alkalommal hozza magával a személyi igazolványát. Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg és távolmaradását a meghatározott feltételek szerint nem igazolja, újabb vizsgát a vizsgadíj befizetése után tehet

Pótvizsga a vizsgadíj ismételt megfizetése után a negyedik munkanapon lehetséges.

15./VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE:

 

Vöröskeresztes tanfolyam elvégzését igazoló lap.

Sikeres forgalmi vizsga.

16./FELMENTÉSEK:

 

39/1999.KFF. Szabályzata szerint az kaphat felmentést a tanfolyam hallgatása alól, aki az

előírt végzettséggel rendelkezik és azt okirattal igazolja, vagy

-1984.január 1-je után: bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt szerzett,

                                   „Trolibusz” kategóriában vezetői eng.szerzett,

                                   „Mgv”, „Smkpár”, „Lasssú jármű” kategóriában járm.vez ig.szerzett.

17./A KÉPZŐ SZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

 

A Képző szervnek joga van:

 • A tandíjhoz.
 • A tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben (48 órával előtte) történő lemondáshoz,megváltoztatásához.
 • A már kijelölt oktató helyett –alapos indok esetén – másik oktatót biztosítani.
 • Alapos indok esetén a képzés bármely szakában a tanfolyamról az Ügyfelet azonnali hatállyal kizárni.
 • A jelölt felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni.
 • A munkavédelmi előírások betartását a Ügyféltől megkövetelni.

A Képző szerv köteles:

 • A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfelet a jelen feltételekről.
 • A jelen feltételekben leírtakat maradéktalanul betartani.
 • A tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni és munkatársaival kezeltetni.
 • Egyeztetni az Ügyfelekkel az elméleti és gyakorlati foglalkozások időpontját.
 • Az Ügyfél által szóban vagy írásban közölt panaszt kivizsgálni és legjobb tudása szerint eljárni.
 • A képzési rendeletben és szabályzatokban, útmutatókban és bizonylati albumban leírtakat betartani.

18./OKTATÁSI HELYSZINEK:

 

Elméleti: Szentes Bartha János Szakközépiskola 2. számú tanterem.

Gyakorlati: Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola oktató terme, Csongrád

                 Nagybani piac Szentes, oktató pálya

19./MEGJEGYZÉS:

 

Ha a Tanuló úgy dönt, hogy tanfolyam közben képzőszervet változtat, az igényt be kell jelenteni az Iskolánál. Ebben az esetben a kezelési költség a tandíj 10 % - a. Az iskolavezető az áthelyezési kérelmet 5 napon belül kiállítja, hitelesíti és aláírja. Ha a Hallgatónak akár az elméleti, akár a gyakorlati oktatás során bármilyen problémája merül fel, úgy azzal az iskola vezetőjéhez fordulhat. Ha az iskola a felmerült problémát nem tudja kielégítően kezelni úgy fordulhat a Szakmai felügyeleti szervhez. Lásd első oldal.

20./VEZETŐI ENGEDÉLY ELSŐ ALKALOMMAL TŐRTÉNŐ KIVÁLTÁSA:

 

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatványok kitöltésével.

Személyes megjelenés szükséges, mivel a vezetői engedélyhez szükséges fénykép a Polgármesteri

Hivatal Közigazgatási Osztályának Okmányirodájában, a 105. Sz. irodában készül.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

-          személyazonosításra alkalmas okmány,

-          lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány,

-          a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás, - de a vizsgaigazolás átvétele előtt a „Vöröskeresztes igazolást „ be kell mutatni!

-          egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény.

Illetékköteles: 4 000.- Ft-os illetékbélyeg szükséges.

A szükséges bélyeg megvásárolható a Postahivatalban vagy a Polgármesteri Hivatalban.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Okmányiroda földszint 100. számú szoba.

Tel: 63/510-349. vagy 510-382.

(Telefonon történő bejelentkezés is lehetséges.)

EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST, SIKERES VIZSGÁKAT ÉS BALESETMENTES KÖZLEKEDÉST KÍVÁN ÖNNEK AZ ISKOLA!

 

Szentes, 2014. szeptember 18.

                                                                                              Dóczi János

                                                                                  Gépjármű oktatás kirendeltség vezető

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------