Nyomtatás

Köszöntő

Főigazgatói visszatekintés

 Iskolánk 1933-ban létesült, mint Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola, aranykalászos gazda ifjak képzése céljából, és a háborús éveket leszámítva mindig mezőgazdasági szakképzéssel foglalkozott, és Bács-Kiskun megyében, illetve szűkebb régiónkban Jánoshalmán és vonzáskörzetében azóta is a mezőgazdasági szakképzés hagyományos központjának számít. Képzési profilunk kialakításában alapvető volt, hogy intézményünk iskolarendszerű- és iskola rendszeren kívüli képzésében a mezőgazdasági jelleg a meghatározó, immár 80. éve. Így a tárgyi és személyi feltételek alapvetően biztosítottak a képzések ellátásához. Számunkra fontos, hogy ténylegesen olyan képzéseket indítsuk el, amelyeket a felhasználó oldal igényel és megfelelnek a munkaerő piaci elvárásoknak. Lehetőségeink adottak a beiskolázott szakmák megfelelő színvonalú képzésének megvalósításához.

A gyakorlati oktatáshoz saját tanüzemmel rendelkezünk, ahol 16 tanműhelyben (lakatos, munkagép, hegesztő, szerviz, jármű-villamos, hidraulika stb.) valósítjuk meg a foglalkozásokat, továbbá olyan traktor és munkagépparkkal rendelkezünk, melyekkel a gépbeállítási-, gépüzemeltetési feladatokat tudjuk megtanítani tanulóinknak.

Tangazdaságot hoztunk létre a farmergazdálkodás bemutatására illetve  gyakorlóhely biztosítása céljából ( állattartótelep tanistállókkal, kertészettel; 170 ha szántóterülettel), ahol a tanulóink a termelési folyamatokban részt vesznek.

A termelési technológiák és eszközök fejlődése szükségessé teszik a gyakorlati oktatás technikai hátterének folyamatos fejlesztését is. 2004-ben hazánk is belépett az Európai Unió teljes jogú tagjainak sorába, és meg kell felelnünk az uniós követelményeknek a képzés tekintetében is. Ehhez továbbra is szükséges a kor színvonalának megfelelő eszközök, gépek beszerzése, a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztése.A termelésben résztvevő cégek, termelő üzemek és gazdálkodók nagyon fontos partnereink voltak, mert volt olyan időszak, amikor csak az általuk átadott szakképzési hozzájárulás biztosított lehetőséget a fejlesztésekre. Az elmúlt évtizedben ez kiegészült azokkal a pályázati forrásokkal, amelyeket igyekeztünk kihasználni. Kiemelt szerepe volt a Munkaerőpiaci Alap decentralizált részére benyújtott, valamint a megyei és uniós pályázatoknak is.

Próbáltunk az országhatáron kívül is építeni a kapcsolatainkat elsősorban azért, hogy diákjaink tapasztalatszerzését segítsük. Az ausztriai Grabnerhofban több mint 20 éves, a szerbiai bácskatopolyai iskolával hét éves, a lengyelországi Nawojowa mezőgazdasági iskolájával két éves kapcsolattal rendelkezünk, amelyet igyekszünk tartalommal is megtölteni.

Nagyon jelentős változás volt az iskola életében, hogy 2008-ban a megalakuló Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ székhelyintézménye lettünk.

Az iskola munkáját sikeresnek értékelem. Tanulóink kiváló eredményeket érnek el az országos szakmai versenyeken és képesek az elsajátított ismereteket a napi munkájuk során is kamatoztatni.A gazdálkodásunk eredményes, annak ellenére, hogy oktatási intézmény vagyunk, fel tudjuk venni a versenyt a termelő üzemekkel is. A tejtermelés területén a legjobbak között vagyunk már több mint tíz éve.  Továbbra is feladatunknak tekintjük, hogy mintát adjunk a gazdálkodóknak és olyan oktatási körülményeket biztosítsunk ahol használható gyakorlati tudást és tapasztalatot szerezhetnek diákjaink és hallgatóink. Informatikai képzésünk feltételei a kor igényeinek megfelelőek, és minden tanuló számára

Az intézetben folyó gyakorlati oktató-nevelő munkánkat több elismeréssel is jutalmazták:

- Entz Ferenc Emlékérem

- Nagyváthy János Díj

- kétszeres Bronzkoszorús Tangazdaság cím

- Aranykoszorús Tangazdaság cím

- Bemutató Üzem 2003 cím

Harminc évvel ezelőtt egy hat osztályos kb. 150 tanulóval működő iskolába érkeztem. Ma ez az intézmény tizenhét osztállyal kb. 400 tanulóval indította a tanévet. A fejlődésünk folyamatos annak ellenére, hogy országosan csökken a beiskolázható tanulók száma.

Büszke vagyok erre a közösségre, minden tagjára, mert hittel, hivatástudattal, felelősséggel végzi a napi munkáját és ezzel részesévé vált minden sikernek, amit az iskola elért, mert munkájával hozzájárult ahhoz.  Tisztelettel gondolok azokra a kollégáimra, akik segítettek abban minket, hogy egy országosan is elismert jó hírű intézményt építhessünk tovább. Sokan közülük nincsenek már közöttünk, sokan a megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik. Az ő tevékenységük az a szilárd alap, amelyre ma bátran építkezhetünk. Hálát adok a sorsnak, hogy olyan elődök nyomdokában vezethetem ezt az iskolát – annak első jánoshalmi születésű igazgatójaként - akiknek fontos volt ez az intézmény és nagyon sokat tettek érte.

A fejlődés nem állhat meg! A szakképzés olyan mélyreható változáson megy át, amire régóta nem volt példa. A hároméves szakképzés bevezetésével és a technikus képzés átalakításával a tanulók gyakorlati képzése ismét előtérbe kerül. Helyes volt tehát az irány, amit mindig is követtünk, hiszen nálunk a gyakorlati képzés feltételeinek javítása volt mindig a legfontosabb cél és feladat a hasznosítható tudás elsajátíttatása érdekében. Nem volt hiába való, hogy az előrehozott szakképzés bevezetésével már korábban elindultunk ebbe az irányba. Ez az iskola mindig a munkára nevelt, a vidéki életformát gyakoroltattuk és igyekeztünk megszerettetni a nálunk végzettekkel. Ezt a célt kell kitűznünk az elkövetkező években is.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a képzési szerkezetünk ma is megfelelő, az OKJ szűkítése sem okozott alapvető változást. Az elért eredményeink igazolják, hogy a választott területeken kiválóan tudunk teljesíteni. Úgy érezzük, hogy a törvényi változások segíteni fogják a munkánkat mind az ifjúsági mind a felnőttképzés területén.

Terveink közül kiemelném az iskolaépület teljes energetikai felújítását, valamint a tantermek és a tanműhelyek számának növelését. Továbbra is fontos feladat a gyakorlati képzés feltételeinek fejlesztés, hogy diákjaink a legmodernebb ismeretek birtokában léphessenek a munkaerőpiacra.

Kérem munkatársaimat és a mezőgazdálkodáshoz kötődő vállalkozásokat, hogy továbbra is támogassák céljaink megvalósítását, a vidéki gazdálkodás életben tartását.

Jánoshalma, 2013. augusztus 18.                                                                 

Taskovics Péter

főigazgató

 

Iskola bemutató  modell

Az iskolánk szabadon bejárható 3D-s modellje az alábbi linken megtekinthető:

http://3dsuli.vmaszk.hu/fmaszk.html

A működéséhez a Unity Web Player telepítése szükséges.

 

videó

Iskolánkat bemutató videó:

 
 
 

tanév rendje

AUGUSZTUS
Nap Feladat Felelős
28 javítóvizsgák igh.
24 – 31. tanév előkészítése, tantárgyfelosztás,órarend, igh.,osztályfőnökök, szaktanárok
31. tantestületi értekezlet  főigazgató
Szeptember
3. tanévnyitó ünnepély, tanulók tájékoztatása, órarend, munkavédelmi oktatás tankönyvfelvétel , Igh., osztályfőnökök, 
napló statisztikája, tanári ügyeleti rend elkészítése,  of. munkaközösség vezető
9. évfolyamos tanulók egészségügyi vizsgálata védőnő
1-30 az órarend szerinti órák megtartása,óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh, szaktanárok,ofők
1-5 tankönyvfelvétel koordinálása ofők, tankönyvfelelős
15. tankönyvek pótrendelésének határideje ofők, tankönyvfelelős
15-ig  18 éven felüli tanulók névsorának elkészítése a biztosításhoz,  ofők, szaktanárok
osztály-diákbizottságok megalakítása, 
balesetvédelmi okt. jegyzőkönyveinek leadása
7. szülői értekezlet, iskolabemutató a 9. évfolyamos szülőknek of. munkaközösség vezető
14-15 Szüreti Expó megrendezése igh.
20. Pályakövetés leadása osztályfőnökök
20. Tanmenetek leadása szaktanárok
22. e-napló statisztika kitöltése osztályfőnökök
28. Kaposvári állattenyésztési napok   Királyné, Szuhai Balázs
30. Mulasztások, értesítések (szülő, járási hivatal, gyermekjólét) osztályfőnökök
30.  Munkaidő nyilvántartás leadása szaktanárok
Október
1-31. Órarendi órák megtartása, óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint Igh. szaktanárok
1. Osztálytermek dekorálásának határideje of. munkaközösség vezető
1. Törzslapok megírása a 9. osztályokban osztályfőnökök
4. Diákközgyűlés Varga Judit
6. Megemlékezés az aradi vértanúkról, városi ünnepség  Osztályfőnökök, Nagy Andrásné
8-12 Tanulócsere az osztrák testvériskolával Molnár Gáborné
15. Iskolai statisztika elkészítése Igh.
13. Egészségnap Varga Judit
18. október 23-i ünnepség 11.k osztályfőnök
20. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közlemény szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait,és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak Igh.
A középfokú iskolák felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozzák felvételi eljárásuk rendjét, a tájékoztatót közzé teszik a KIR rendszerében
25. Gólyaavató Berta László, Sári Éva
26. Szakmák Napja megrendezése a kamarával együttműködésben Zadravecz György, Molnárné
26-27 Pályaválasztási kiállítás Kecskemét Berta László
31. Értesítés megküldése az általános iskoláknak a 9. 10. osztályos tanulók tanulmányi előmeneteléről titkárság
31 Mulasztások összesítése, értesítések osztályfőnökök
31. Munkaidő nyilvántartások leadása szaktanárok
November
október 29-november 3. őszi szünet  
5-30-ig az órarend szerinti órák megtartása, óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh., szaktanárok
Egész hónap Szalagavató műsor próbái Berta László
8.  Pályaválasztási kiállítás Baja Kovács Bianka
9. Nyílt nap Molnárné
10. Munkanap  
15. Pályaválasztási kiállítás Kiskőrös Zámbó Gábor
17. Alapítványi bál igh.
22. Kompetenciaméréshez szükséges adatok felvitele igh.
23. Nyílt nap igh.
30. Tantermek ellenőrzése DÖK, of.mkv.
30. A novemberi mulasztások összesítése, a szülők értesítése Osztfők.
30. Szülők értesítése a várható bukásokról Osztfők
December
1-22-ig az órarend szerinti órák megtartása, óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh., szaktanárok
7. Szalagavató Berta László, Fodor Zita
20. Karácsonyi ünnepség 10. évf. 
december 24-január 02. Téli szünet  
Január
3. Téli szünet utáni 1. tanítási nap  
4-31. Felkészítés a szakmai versenyekre /OSZTV,SZKTV, ÁSZÉV/ szakmai tanárok
6.-tól Farsangi napok DÖK
8. A félévi mulasztások számbavétele, ahol szükséges osztályozó vizsgára utasítás Igh., osztályfők
8. Az osztályzatok számának ellenőrzése Igh.
20. Az általános felvételi eljárás kezdete Igh.
25. Az 1. félév vége, osztályozó értekezlet szaktanárok
25-02.01. A szülők értesítése a félévi eredményekről Osztályfők
25.-02.01. ig.dicséretek kiosztása                  / mulasztásmentes félév/ Igh., ofők
31. Félévi tantestületi értekezlet főigazgató
31. Mulasztások összesítése, értesítések Osztályfők
31. Munkaidő nyilvántartás leadása szaktanárok
Február
1-28. az órarend szerinti órák megtartása,  óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh. , szaktanárok
1-28 Felkészítés a szakmai versenyekre /OSZTV,SZKTV, ÁSZÉV/ Szakmai tanárok
1. szülői értekezlet of. mkv.
15. Jelentkeztetés az érettségire és a szakmai vizsgákra, felsőoktatási jelentkezési lapok beadása Igh, Gyak. okt. vez.
  ÁSZÉV-iskolai forduló Igh.,szaktanárok
  SZKTV, OSZTV írásbeli forduló  szaktanárok
18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak igh.
25-e  Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól Osztályfőnökök
25.-03.01. Pénz7 Válallkozási témahét   Nem ezt választjuk
28-ig Tantermek rendjének ellenőrzése DÖK. of.mk.vez
28. Mulasztások összesítése, értesítések ofők
28. Munkaidő nyilvántartás leadása szaktanárok
Március
1-31 az órarend szerinti órák megtartása, óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh., szaktanárok
kiírás szerint Osztályozó és különbözeti vizsgák az új tanulóknak Igh. szaktanárok
10. Munkanap (Egészségnap)   Varga Judit
13. 15 óra Március 15-e iskolai ünnepség igh. ofők, 9.évfolyam
18. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét  igh.
18-22 fenntarthatósági témahét   igh.
15-ig Beiskolázási terv elkészítése, jóváhagyatása igh.
21-22. Tanulói adatlapok módosítási lehetőségei az általános iskolában Igh.
28. A Felvételi központ elektronikus formában megküldi  a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát igh.
28. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről az állami intézményfenntartó központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat. igh.
utolsó hét Próbavizsga a végzős szakiskolai osztályoknak Igh, szaktanárok
utolsó hét Próbaérettségi 12.K, 12.E Igh.,szaktanárok
utolsó hét Végzős osztályoknál értesítés a várható bukásokról ofők
31. Mulasztások összesítése, értesítések ofők
31. Munkaidő nyilvántartás leadása szaktanárok
Április
1-30 az órarend szerinti órák megtartása,  óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh. , szaktanárok
8-12 Digitális témahét    
9. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját igh.
12. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. igh.
18-23 Tavaszi szünet    
23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). igh.
16. Megemlékezés a holocaust áldozatairól   Ofők
30. A középfokú iskola a felvételi eredményekről kiértesíti az általános iskolákat és a tanulókat Igh.
Utolsó hét Szülők értesítése a várható bukásokról ofők
30. Tankönyvek, könyvtári könyvek visszavétele a végzősöktől  tankönyvfelelős, osztályfők
30. Tankönyvrendelés lezárása tankönyvfelelős
 
Május
2-31 az órarend szerinti órák megtartása, óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh. , szaktanárok
2. Végzősöknél utolsó tanítási nap osztályfőnöki munkaközösség vezető
2. Osztályozó értekezlet a végzős osztályoknál igh.
4. Ballagás igh.
6. 8,00 óra Magyar írásbeli érettségi  igh.  ofő.,szaktanárok,felügyelő tanárok
7. 8,00 óra Matematika írásbeli érettségi igh. ofők szaktanárok,felügyelő tanárok
8. 8,00 óra Történelem írásbeli érettségi igh. ofő szaktanárok,felügyelő tanárok
9. 8,00 óra Angol írásbeli érettségi igh. ofő szaktanárok,felügyelő tanárok
10. 8,00 óra Német írásbeli érettségi igh. ofő szaktanárok,felügyelő tanárok
10-11. Dr. Szabó Gusztáv országos gépészverseny gyakorlati okt. vezető
15. 8,00 ágazati vizsgatárgyak érettségi igh. ofő szaktanárok,felügyelő tanárok
  Szakmai írásbeli vizsgák mg. gépésztechnikus, növ.t.gépész, panziós igh. ofő szaktanárok,felügyelő tanárok
29. 8-12 óra Kompetenciamérés a 10. évfolyamon Igh. felmérésben résztvevő tanárok
  Osztálykirándulások Osztályfők
30. Könyvtári könyvek, ingyenes könyvek begyűjtése tankönyvfelelős, osztályfők
30. Mulasztások összesítése, értesítések ofők
30. Munkaidő nyilvántartás leadása szaktanárok
  Növénytermesztő gépész vizsga, szóbeli Gyak. okt. vez., szaktanárok
Június
1-15 az órarend szerinti órák megtartása, a tanulók év végi értékelése igh. szaktanárok
1. Pedagógusnap   igh.
4. Az érettségi dolgozatok megtekintése Igh., javító szaktanárok
4. Szakmai vizsgadolgozatok megtekintése Igh. javító szaktanárok
  Panziós falusi vendéglátó vizsga szóbeli Gy. okt. vez.,szaktanárok
4. Nemzeti összetartozás napja ofők
  Gazda vizsga, szóbeli  
15-e Utolsó tanítási nap,  igh. ofők, szaktanárok
15-e 14,00 óra Osztályozó értekezlet igh. ofők, szaktanárok
  Mezőgazdasági gépésztechnikus vizsga, szóbeli  
17.-19.  Szóbeli közép szintű érettségi igh., ofő,szaktanár
15-30 Az év végi adminisztrációs munka osztályfőnökök, szaktanárok
- statisztika,
bizonyítványok, anyakönyvek, szaktanári jelentések, a következő tanév előkészítése) tanórák elszámolása
Szertárak rendbetétele
Bizonyítványosztás
19. statisztika, szaktanári jelentések leadása szaktanárok
19.   Beiratkozás-  9. és szakképző  évfolyamok  leendő of.-ők, kollégium
27.  Év végi tantestületi értekezlet Ig.,szervezeti egységek vezetői, tantestület